Ders Programı

MENU

İşletme Doktora derecesini alabilmek için; minimum 24 kredilik doktora seviyesi ders yükünün tamamlanması, doktora yeterlik sınavının (yazılı ve sözlü) başarılması, doktora tez önerisinin sunulması ve kabul ettirilmesi, doktora tez savunmasında başarılı olunması gerekmektedir.

İşletme doktora programına başvuran ve uygun görülüp programa kabul edilen adayların lisans ve yüksek lisans seviyesindeki işletme derslerinden eksikleri bulunması durumunda, bu öğrencilere 'Bilimsel Hazırlık Programı' uygulanır.

Yüksek lisans derecesine sahip olmadan doktora programına başvuran ve kabul edilen öğrenciler için de 'Bilimsel Hazırlık Programı' uygulanır (yüksek lisansı olmayan adaylarda minimum EA80 ALES koşulu aranır). Bilimsel Hazırlık Programında alınacak dersler, ilgili danışman tarafından belirlenir. Doktora programına kabul edilen öğrencilerin, aşağıda sıralanan 6 temel bilim alanı dersini almış olmaları gerekir.

Lisans ve yüksek lisans düzeyinde, aşağıda sıralanan temel bilim alanlarında eksiği olan öğrencilere, eksiklerini tamamlayacak kadar bilimsel hazırlık dersleri aldırılır. Programa kabul edilen öğrenciler, 6 zorunlu doktora dersini tamamladıktan sonra, 2 seçmeli doktora dersi almak zorundadır. Seçmeli dersleri belli bir uzmanlık alanından alanlar, o alanda uzmanlık yapmış sayılır. Uzmanlık alanları; finansman, pazarlama ve yönetim - organizasyon’dur.

Ders programını görüntülemek için tıklayınız.