Yayınlar

MENU
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı öğrencimiz Eşref Seğmen'in, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Uyar ile hazırlamış olduğu 'Tıbbi Teşhis Karar Destek Sistemlerinde Sınıflandırıcı Modellerin Performans Analizi (Performance Analysis of Classification Models For Medical Diagnostic Decision Support Systems)' başlıklı bildirisi 24-26 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen (SIU 2013) IEEE 21. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Girne KKTC yayımlanmış bulunmaktadır.
 • Bilgisayar Müh. Doktora öğrencimiz Volkan Erol ve danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Azmi Ali Altıntaş'ın 'Analysis of Entanglement Measures and LOCC Maximized Quantum Fisher Information of General Two Qubit Systems' başlıklı makalesi 24 Haziran 2014 tarihinde Nature Scientific Reports dergisinde yayınlanmıştır. Nature Scientific Reports dergisi Science Citation Index Expanded indeksinde taranmaktadır. 2012 verilerine göre Çok Disiplini dergiler arasında dünyada en iyi 8. dergi olarak kabul edilmektedir. Makaleye ulaşmak için tıklayınız.
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı öğrencimiz Volkan Erol ve çalışma arkadaşları Sinan Buğu, Can Yeşilyurt, Dr. Öğr. Üyesi Azmi Ali Altıntaş ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özaydın'ın 'Strategy with recycling for the enhanced setup for creating large-scale W state networks' başlıklı çalışması 9 -10 Ocak 2014 tarihlerinde İngiltere'nin Leeds şehrinde düzenlenen International Workshop on Quantum Communication Networks Uluslararası Konferansında sunulmuştur.
 • Volkan Erol'un, Doktora öğrencimiz Baran Sakallıoğlu ve Prof. Dr. B. Tevfik Akgün ile birlikte hazırlamış olduğu 'Sosyal Oyunlar' başlıklı bildirisi, 05 - 07 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen Akademik Bilişim 2014 Konferansı Mersin'de sunulmuştur.
 • Volkan Erol'un, Doktora öğrencimiz Baran Sakallıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Aslı Uyar Özkaya ile birlikte hazırlamış olduğu 'Elektrokardiyografi (EKG) Sinyallerindeki Aritmilerin Sınıflandırılması' başlıklı bildirisi, 05 - 07 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen Akademik Bilişim 2014 Konferansı Mersin'de sunulmuştur.
 • Volkan Erol ve çalışma arkadaşları Sinan Buğu, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Azmi Ali Altıntaş'ın 'İki Qubit’lik Kuantum Haberleşme Ağlarının Eş Zamanlılık Dolanıklık Ölçütü ile Kuantum Fisher Bilgisinin Analizi' başlıklı bildirisi 23 - 25 Nisan 2014 tarihlerinde Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen SIU2014 - IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı'nda sunulmuştur.
 • Volkan Erol ve danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Azmi Ali Altıntaş'ın 'A Comparative Study of Concurrence and Negativity of General Three - Level Quantum Systems of Two Particles' başlıklı çalışması 24 - 27 Nisan 2014 tarihlerinde Muğla - Fethiye'de düzenlenen APMAS2014 - 4. International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress etkinliğinde sunulmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı öğrencimiz Baran Sakallıoğlu'un, Doktora öğrencimiz Volkan Erol ve Prof. Dr. B. Tevfik Akgün ile birlikte hazırlamış olduğu 'Oyun Türlerinin Tanımlanmasında Sosyal Oyunların Yeri' başlıklı bildirisi, 05 - 07 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen Akademik Bilişim 2014 Konferansı Mersin'de sunulmuştur. Bildiriyi Volkan Erol sunmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı öğrencimiz Can Razbonyalı'nın, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Uyar Özkaya ile birlikte hazırlamış olduğu 'Makina Öğrenmesi ile Ürün Sınıflandırma İncelenmesi' başlıklı bildirisi,05 - 07 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen Akademik Bilişim 2014 Konferansı Mersin'de sunulmuştur. Bildiriyi Can Razbonyanlı sunmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı öğrencimiz Can Razbonyalı'nın, Prof. Dr. B. Tevfik Akgün ile birlikte hazırlamış olduğu 'Bilgisayar Oyunları ve Spor Müsabakaları' başlıklı bildirisi, 05 - 07 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen Akademik Bilişim 2014 Konferansı Mersin'de sunulmuştur. Bildiriyi Can Razbonyanlı sunmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı öğrencimiz Bora Ardıl'ın 'Stratejik İşletme Yönetimine Savaş Oyunları Yaklaşımı' başlıklı bildirisi 2013 yılında Bursa'da düzenlenen Yazılım 2013 - Uluslararası Kongresinde yayımlanmış bulunmaktadır.

Uluslararası Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • B. T. Akgün, Z. Koç, Ş. Güner Koç, S. B. Öztürk, Member, IEEE, B. Özkan, Ö. Üstün, Member, IEEE, R. N. Tuncay, Member, IEEE, A. Ü. Özgüner, Fellow, IEEE, Simulation of an Autonomous Vehicle Using a Rule Based Algorithm and a Study on the Development Process, The 3rd EMC Turkiye Conference, İstanbul, Turkey, September, 2015.