Mezuniyet Şartları

MENU

Dünyadaki örneklerine uygun olarak İstanbul Okan Üniversitesi bünyesinde Gayrimenkul Yönetimi yüksek lisans programının açılma talebinin nedeni; gayrimenkul uzmanlığının hızla gelişen yeni bir çalışma alanı veya meslek dalı olarak görülmesidir. Bu programa kayıt olan öğrencilere gayrimenkul değerlemesi yanında taşınmazın plancı, malik, yatırımcı, finansı, işletmeci ve kullanıcı gibi farklı kesimler yönünden incelenmesi ve strateji geliştirme becerisi kazandırılacaktır. Bu kapsamda; gayrimenkul değerleme (ekspertiz) çalışmaları ve uzmanlığı, gayrimenkulde temel kavramlar ve ilkeler, arazi ve proje geliştirme ve danışmanlık hizmetleri, taşınmaz yatırımları ve finansmanı, taşınmaz pazarlama ve yönetimi, gayrimenkule dayalı menkul değerlerin ihracı ve gayrimenkul finansı, yatırım, pazarlama ve satış danışmanlığı, gayrimenkul bilgi sistemleri, değer haritaları hazırlanması, kamu işletmeleri özelleştirmesi ve kamu taşınmazlarının satışı ve kredi dereceleme ve risk yönetimi çalışmalarına ağırlık verilecektir.

Lisansüstü programdan mezun olan uzmanların özellikle bankalar ve finansal kiralama şirketleri, gayrimenkul yönetimi ve emlak müşavirliği, planlama kuruluşları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, arazi ve arsa geliştirme ve yapı kuruluşları (şirketler, kooperatifler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), kamu kuruluşlarının inşaat, emlak ve kamulaştırma birimleri, harita ve inşaat firmaları, gayrimenkul finansman, gayrimenkul değerleme şirketleri, gayrimenkul proje geliştirme, yönetim ve denetim kuruluşları, sigorta şirketleri, özelleştirme idaresi, vergi idaresi ve milli emlak genel müdürlüğü gibi kuruluşlarda iş bulma, istihdam ve kariyer olanağı bulunmaktadır.