Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Genel Bilgi

MENU

Klinik Psikoloji Programı tezli ve tezsizdir.

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ZORUNLU DERSLER
KPSİ 501 Klinik Görüşme Becerileri ve Semiyoloji
KPSİ 502 Meslek Etiği
KPSİ 503 İleri Psikopatoloji ve Olgu Formülasyonu
KPSİ 504 Psikoterapi Kuramları ve Vaka Analizi
KPSİ 505 İleri Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme
KPSİ 506 İleri İstatistik ve Bilişsel Araştırma Yöntemleri
KPSİ 507 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler I
KPSİ 508 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler II
SEÇMELİ DERSLER
KPSI 555 Klinik Uygulama ve Süpervizyona Giriş
KPSI 553 Psikoterapi Uygulamaları ve Süpervizyon
KPSI 554 Psikoterapi Kuramları ve Uygulamaları
KPSİ 566 Travma Psikopatolojisi ve Müdahale Yöntemleri
PSİ 631 Gelişim Kuramları
PSİ 645 Çocuklarda İleri Psikolojik Değerlendirme ve Psikopatoloji