Anasayfa

MENU

UYMS 2020
BİLDİRİ ÇAĞRISI

7 - 9 Ekim 2020
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
TUZLA, İstanbul

Sempozyum bu yıl tümüyle uzaktan, çevrim içi olarak yapılacaktır.
Sempozyum Programı için tıklayınız.

UYMS 2020'ye gönderilen bildiriler için kabul/ret bildirimleri ilgili yazarlara e-posta ile gönderilmiştir. Yazarlar Easychair hesaplarına girerek bildirilerinin durumunu ve hakem değerlendirmelerini görebilirler. Kabul edilen bildirilerin IEEE formatına uygun basıma hazır son sürümlerinin 4 Eylül'e kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

En İyi Bildiri Ödülleri

Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS), Türkiye yazılım sektörü ile bu alanda çalışan akademisyenleri bir araya getirerek yazılım mühendisliğindeki son gelişmelerin ve araştırmaların paylaşılmasını sağlayan bir platformdur. 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen UYMS, küresel ölçekte önemi gün geçtikçe artan bu alandaki gelişmelerin paylaşıldığı bir ortam sağlamasının ötesinde, ulusal yazılım mühendisliği teknolojisi ve araştırmalarının geleceğinin şekillenmesinde etkin rol oynamaktadır.Sempozyumun bu sene de tüm katılımcıların yararlanacağı geniş bir içerik taşıması hedeflenmektedir.

14. UYMS, 7-9 Ekim 2020 tarihlerinde İstanbul Okan Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek, açılış oturumuna, davetli konuşmacı olarak, halen Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak bulunan Prof. Dr. Mehmet Akşit katılacaktır.

Sempozyuma Yazılım Mühendisliği alanına ilişkin, özgün sonuçlar içeren tüm kavramsal, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar davetlidir. Bu kapsamda Teknik ve Bilimsel Bildiriler, Deneyim Bildirileri ve Eğitim Seminerleri kategorilerinde bildirilerinizi bekliyoruz. Sempozyumun bildiri ve sunum dili Türkçe ya da İngilizce olup, bildirilerin başına İngilizce ve Türkçe özetlerin eklenmesi beklenmektedir. Teknik bildiriler tam metin üzerinden, Program Kurulu üyesi üç tarafsız hakem tarafından yazarların hakem kimliği bilgisine sahip olmadıkları “single-blind peer-review” ilkeleri uyarınca değerlendirilmektedir. Kabul edilen ve sunulan tüm bildiriler IEEE Xplore’da yayımlanacak, ayrıca seçilen bildiriler, dergi makalesi olarak ULAKBİM TR dizinindeki EMO Bilimsel Dergi’nin UYMS 2020 Özel Sayısında yayımlanmak üzere değerlendirilecektir.

UYMS 2020’nin ana ilgi alanları, tartışılabilecek konular bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıda listelenmiştir:

 • Yazılım Gereksinim Mühendisliği
 • Yazılım Mimarisi
 • Gömülü ve Gerçek Zamanlı Yazılım
  Sistemleri Mühendisliği
 • Dağıtık Yazılım Mühendisliği
 • Mobil Yazılım Mühendisliği
 • Model Güdümlü Yazılım Geliştirme
 • Yazılım Üretim Hatları
 • Yenilikçi Yazılım Uygulamaları ve Çözümleri
 • Çevik Yaklaşımlar ve Çevik Yazılım Geliştirme
 • Yazılım Geliştirme Araçları
 • Yazılım Proje Yönetimi
 • Yazılım Süreçleri, Süreç İyileştirme
 • Yazılım Risk Yönetimi
 • Yazılım Konfigürasyon Yönetimi
 • Yazılım Kalite Güvencesi ve Yönetimi
 • Yazılım Sınama ve Doğrulama
 • Yazılım Kalite Özellikleri
 • Yazılım Güvenliği
 • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
 • Açık Kaynak Yazılım Teknolojileri
 • Yazılım Evrimi ve Bakımı
 • Yazılım Ölçümü
 • Yazılım Analitiği
 • Deneysel Yazılım Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği Eğitimi
 • Yazılım Politikaları ve Yazılım Etiği


UYMS 2020’de, ana konferans ile birlikte belirtilen alt alanlar için de bildiriler kabul edilmektedir. Bu alt alanlardaki bildiriler de yine konferans bildiriler kitabında yayımlanacaktır. Program komitesi aynı kapsamda bulunan bildirilerin ana konferans ve alt alanlar arasında dağıtım hakkını saklı tutar.