Önemli Tarihler

MENU

Önemli Tarihler

Özel Oturum / Alt Alan Önerisi Gönderme 8 Mayıs 2020
Bildiri / Panel / Seminer Önerisi Gönderme – Tam Bildiri 3 Temmuz 2020
Bildiri / Panel / Seminer Kabul Bildirim Tarihi 14 Ağustos 2020
Basıma Hazır Bildirileri Gönderme 4 Eylül 2020
Erken Kayıt İçin Son Tarih 4 Eylül 2020
Sempozyum Tarihleri 7-9 Ekim 2020