Önemli Tarihler

MENU

Önemli Tarihler

Özel Oturum / Alt Alan Önerisi Gönderme 8 Mayıs 2020
Bildiri / Panel / Seminer Önerisi Gönderme – Tam Bildiri 5 Haziran 2020
Bildiri / Panel / Seminer Kabul Bildirim Tarihi 24 Temmuz 2020
Basıma Hazır Bildirileri Gönderme 21 Ağustos 2020
Erken Kayıt Için Son Tarih 21 Ağustos 2020
Sempozyum Tarihleri 7-9 Ekim 2020