Sağlık İçin Yazılım Mühendisliği (SİYM)

MENU

Sağlık İçin Yazılım Mühendisliği (SİYM)

Sağlık Bilgi Sistemleri (SBS) insan sağlığını doğrudan ilgilendiren titiz ve zorlu süreçleri desteklemesi nedeniyle, hizmet kalitesinin ve toplumsal refah seviyesinin arttırılmasında kritik bir rol oynamaktadır. SBS’nin önemli bir bileşeni olarak bu alandaki yazılımların hedeflenen kalitede geliştirilmesi ve idamesi için, yazılım mühendisliğindeki en iyi uygulamaların önemi büyüktür.

Sağlık için Yazılım Mühendisliği (SiYM) alt alanına, sınırlayıcı olmamak koşuluyla aşağıda sıralanan konularda, özgün sonuçlar içeren tüm çalışmalar davetlidir. Bu kapsamda yazılım mühendisliği çözümlerine yönelik gereksinim analizlerini, sistem modellerini, testleri ve sonuç değerlendirmelerini kapsayan; hastalıkların teşhisi ve tedavisi, hasta takibi ve bakımı, hasta ve sağlık personeli eğitimi gibi süreçlerin iyileştirmesine yazılım destekli çözümler getiren; sağlık yazılımı geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik; kavramsal veya uygulamalı çalışmaları düşünebiliriz.

  • Gömülü yazılım sistemleri
  • Elektronik-sağlık için yazılım sistemleri
  • Mobil-sağlık için yazılım sistemleri
  • Akıllı sistemler
  • Karar destek sistemleri
  • Simülasyon sistemleri
  • Yazılım ürün ve süreç kalite standartları