Yazılım Test Mühendisliği (YTM)

MENU

Yazılım Test Mühendisliği (YTM)

Dünyada ve Türkiye’de Yazılım Test ve Test Mühendisliğinin önemi giderek artmaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS) kapsamında Yazılım Test Mühendisliği (YTM) alt alanı 2014'ten beri düzenlenmektedir. UYMS 2020'de, bu alt alanın 7. serisi düzenlenecektedir. YTM alt alanına, aşağıda sıralanan konular üzerinde, kavramsal ve uygulamalı tüm özgün çalışmalar davetlidir:

  • Test teorisi ve pratiği
  • Gömülü yazılım testi
  • Test ve analiz araçları
  • Test mühendisliğinde teknoloji transferi ve üniversite-sanayi işbirliği
  • Yük ve performans testleri
  • Test süreçleri ve test süreçleri iyileştirilmesi
  • Test Olgunluk Modeli (TMM) uygulamaları
  • Model Tabanlı Test
  • Test otomasyonu
  • Test mühendisliğinde deneyim raporları