Yazılım Modelleme

MENU

Yazılım Modelleme

Yazılım yoğun sistemler, sürekli artan müşteri talepleri ve hızla gelişen teknoloji sebebiyle her geçen gün daha da karmaşık bir hal almaktadır. Bu karmaşık yazılım sistemlerinin en etkin ve tüm gereksinimleri karşılayacak şekilde geliştirilebilmesi, bu sistemlerin farklı bakış açılarından modellenebilmesi ile mümkündür. Oluşturulan modeller daha sonra, gereksinim ve biçimsel analiz, simülasyon, yazılım kodu ve doküman oluşturmanın yanı sıra model tabanlı yazılım testi gibi bir çok değişik amaç için kullanılabilir. Böylelikle, modelleme sayesinde yazılım yaşam döngüsünde bir çok kalite faktörü elde edilir.

Yazılım modellemesi alt alanı; araştırmacıların, akademisyenlerin ve sektör çalışanlarının yazılım modellemesi üzerine araştırma ve geliştirme sonuçlarını birbirleri ile paylaşabileceği bir ortam sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda katılımcılar, yazılım modellemesi üzerine tasarlayıp geliştirdikleri dilleri, ortaya attıkları model-güdümlü yazılım geliştirme yaklaşımlarını ve modelleme editörü, dönüştürücüler ve denetleyiciler gibi yazılım modellemeyi kolaylaştıran yazılım araçlarını diğer katılımcılar ile paylaşma fırsatı bulabileceklerdir. Ayrıca, yazılım modelleme alanında gerçekleştirilen anket benzeri analitik ve deneysel çalışmalar ile modelleme konularında yenilikçi eğitimsel çalışmalar da bu alt alan kapsamında göz önünde bulundurulmaktadır.

Yazılım modellemesi alt alanı, yazılım modellemesi alanında gerçekleştirilen; özgün araştırmalara, deneysel çalışmalara, sektör-tabanlı uygulamalı çalışmalara ve bu çalışmaların sonuçlarına odaklanmıştır. Aşağıdaki konular başta olmak üzere, yazılım modelleme ile ilgili tüm çalışmalar ve sonuçları değerlendirmeye alınacaktır:

 • Genel amaçlı yazılım modelleme dilleri
 • Alana özgü yazılım modelleme dilleri
 • Model dönüştürücüler
 • Model-güdümlü Yazılım Mimarisi
 • Modelleme yöntemleri
 • Modellemenin temelleri: Üst-modelleme (meta-modelleme)
 • Modelleme dillerinin sözdizimi ve semantiği
 • Modellerin analizi
 • Hibrit modelleme yaklaşımları
 • Servis odaklı mimari
 • Model-tabanlı yazılım testi
 • Model kalitesi
 • Modellerin simülasyonu
 • Model-tabanlı proje yönetimi
 • Bileşen tabanlı yazılım mühendisliği
 • Çevik modelleme
 • İş birliği halinde modelleme
 • Modelleme dillerinin ve araçlarının karşılaştırılması ve analizi
 • Modelleme üzerine uygulamaya dayanan ve deneysel çalışmalar
 • Modellerin depolanıp versiyonlara dönüştürülmesi
 • Modellerin tekrar kullanımı
 • Modelleme üzerine eğitim yaklaşımlar