Turizm ve Otel İşletmeciliği

MENU

Neden OKAN Turizm ve Otel İşletmeciliği?

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Günümüz koşullarında, Türk turizm sektöründe başarılı bir yönetici olmak için akademik bilgi ve yabancı dil donanımının yanı sıra, sektör gereksinimleri doğrultusunda gerekli bilgisayar programlarını kullanabilmek, sektörün nasıl işlediğini bilmek, iletişim yeteneklerini geliştirmiş olmak zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle amacımız, turizm sektörüne yönetim, insan kaynakları ve muhasebe uygulamalarını görmüş, sektörde başarılı olmak için gerekli bilgi, yetenek ve tecrübeye sahip orta ve üst düzey yönetici ile kendi işini kuracak girişimciler yetiştirmektir.

Günümüz koşullarında, Türk turizm sektöründe başarılı bir yönetici olmak için akademik bilgi ve yabancı dil donanımının yanı sıra, sektör gereksinimleri doğrultusunda gerekli bilgisayar programlarını kullanabilmek, sektörün nasıl işlediğini bilmek, iletişim yeteneklerini geliştirmiş olmak zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle amacımız, turizm sektörüne yönetim, insan kaynakları ve muhasebe uygulamalarını görmüş, sektörde başarılı olmak için gerekli bilgi, yetenek ve tecrübeye sahip orta ve üst düzey yönetici ile kendi işini kuracak girişimciler yetiştirmektir.

Okutulan Temel Dersler
Bölümümüzde verilen teorik derslerin yanında, branş dersleri uygulamalı olarak yapılmaktadır. Turizm ve Otelcilik alanında öğrencilerin ihtiyaç duyacağı temel bilgilerin ve uygulamaların aktarıldığı zorunlu dersler arasında Turizm Endüstrisi, Bütçe ve Finansal Tablolar, Turizm Ekonomisi, Önbüro Uygulamaları ve Yönetimi (Opera Otel Yönetimi Sistemi), Yiyecek-İçecek Servis ve Yönetimi, Kat Hizmetleri ve Yönetimi, Turizm Mevzuatı, Turizm Pazarlaması sayılabilir. Bunların yanı sıra, öğrencilerin tercih ettiği alana göre seçecekleri Konaklama, Seyahat ve Ulaştırma ile ilgili daha ileri seviyedeki seçmeli dersler ve çeşitli yabancı dil dersleri yer almaktadır.

İlgi Çekici Hususlar
Diğer üniversitelerden farklı olarak, öğrencilerimiz Okan Üniversitesi diplomasının yanı sıra sektörde kabul gören sertifikalarla iş hayatına ayrıcalıklı başlama olanağına sahiptirler. Havayolu Biletleme ile ilgili derslerden başarılı olan öğrencilerimiz, THY Eğitim Akademisi'nin sertifika sınavına katılma hakkını elde etmekte ve bu sınavda da başarılı oldukları takdirde; 'Acente Yolcu Satış Temel Kursu' sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca benzer bir uygulama, seyahat acentelerine yönelik Otomatik Havayolu Rezervasyon, Ücret Hesaplama ve Bilet Düzenleme Bilgisayar Sistemleri olan 'Galileo' ve 'Amadeus Selling Platform' ile çeşitli seyahat acentesi rezervasyon programları ve Konaklama alanında Önbüro otomasyon sistemi "Fidelio/Opera" için yapılmaktadır.

Erasmus anlaşmalarının yapıldığı dönemden bu yana üç yıl içerisinde bölümümüzden 7 öğrenci söz konusu öğrenci değişim programından faydalanarak birer yarıyılı yurt dışındaki üniversitelerde geçirmiştir. Bu sayı her yıl katlanarak devam edecektir. Şu ana kadar ayrıca üç öğretim üyemiz Erasmus öğretim elemanı değişim programı ile Macaristan ve Polonya'da bulunmuşlardır. Gerek bölümümüzde okuyup diğer bölümlerde, gerekse başka bölümlerde okuyup bölümümüzde çift anadal ve yan dal yapan öğrencilerimizin sayısı az değildir.

Öğrencilerin organizasyonunda yer aldıkları turizm söyleşileri ya da sektörel geziler gibi etkinliklerle, sektörle iletişimleri canlı tutulmaktadır.

Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde; öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi almakta olup, lisans eğitimi süresince İngilizce destekli eğitimlerine devam etmektedirler. Ayrıca; Almanca, Rusça Çince ve Arapçadan herhangi birisini seçerek ikinci bir yabancı dili öğrenme olanağına da sahip olmaktadırlar.