Etkinlikler

Hukukta Akademik Söyleşiler - 7

22 Aralık 2022

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Bedeli Tespitine Dair Güncel Sorunlar
- Dr. Öğr. Üyesi Güray Türker

Etkinlikler