Vizyon / Misyon

MENU

Vizyonumuz
Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli ve yüksek düzeyde eğitim-öğretim veren, gerçekleştirdiği özgün akademik araştırmalar ile bilime katkıda bulunan ve saygın akademisyenler yetiştiren, ağız-diş sağlığı klinik tedavi hizmetlerinin niteliğini sürekli artırarak gereksinimleri uluslararası standartlarda karşılayabilen; yenilikçi, öncü ve referans alınan bir Diş Hekimliği Fakültesi olmaktır.

Misyonumuz

  • Üniversitemizin misyonu doğrultusunda; cumhuriyetin temel değerlerini özümsemiş, ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı, analitik ve eleştirel düşünebilen, girişimci, yenilikçi, yabancı dili iyi kullanabilen, bilgiye ulaşmayı, kullanmayı ve paylaşmayı öğrenmiş ve kendisinin farkında olan mutlu bireyleri yetiştiren,
  • Mesleki bilgi, beceri ve modern diş hekimliği teknolojisini kullanma açısından tam donanımlı, üstün kazanımlarını toplumun ağız-diş sağlığını korumak ve tedavi etmek için kullanan, bireysel (individuel) tedavi yaklaşımını esas alan ve multidisipliner tedavi yaklaşımıyla çalışabilen, rutin ağız ve diş sağlığı kontrollerinin ve diş hekimliği koruyucu uygulamalarının önemini bilen ve etik değerlere saygılı yetkin diş hekimleri yetiştiren,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış özgün araştırmalar yaparak bilime katkıda bulunan,
  • Diş hekimliğinde tanı ve hasta tedavi hizmetlerini yetkin ve güçlü akademik kadrosu tarafından, takım ruhu içerisinde çağdaş bilgi, beceri ve ileri teknoloji ile gerçekleştiren,
  • Mezuniyet sonrası eğitimler ve kurslar düzenleyerek, diş hekimlerine güncel mesleki bilgiler sunan,
  • Öğrencileri ve tüm çalışanları ile iletişimi güçlü, birbirlerine sevgi ve saygıyla yaklaşan, hastalarının ve meslektaşlarının haklarına saygı gösteren, bir Diş Hekimliği Fakültesi olmaktır.