Vizyon / Misyon

MENU

Vizyonumuz

Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli eğitim-öğretim veren, akademik alanda gerçekleştirdiği özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunan ve saygın akademisyenler yetiştiren, ağız-diş sağlığı klinik tedavi hizmetlerinin niteliğini sürekli arttıran ve bu alanda gereksinim ve sorunlara uluslararası standartlarda yanıt verebilen; yenilikçi, öncü ve referans alınan bir Diş Hekimliği Fakültesi olmaktır.

Misyonumuz

  • Üniversitemizin misyonu doğrultusunda; cumhuriyetin temel değerlerini özümsemiş, ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı, analitik düşünce yeteneğine sahip, eleştirel düşünebilen, girişimci, yenilikçi, birden çok yabancı dili kullanabilen, bilgiye ulaşmayı, kullanmayı ve paylaşmayı öğrenmiş ve kendisinin farkında olan mutlu bireyleri yetiştiren;
  • Mesleki bilgi, beceri ve modern diş hekimliği teknolojisini kullanma açısından tam donanımlı, üstün kazanımlarını toplumun ağız-diş sağlığını korumak ve tedavi etmek için kullanabilen, bireysel (individuel) tedavi yaklaşımını esas alan, multidisipliner yaklaşım gösterebilen, koruyucu uygulamaları ve kontrolleri tutum haline getirebilmiş, böylece yapılan diş tedavilerinin ömrünü uzatabilen ve etik değerlere sahip yetkin diş hekimleri yetiştiren;
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören özgün araştırmalar yaparak bilime katkıda bulunan;
  • Diş hekimliğinde tanı ve hasta tedavi hizmetlerini, kendi alanlarında ulusal ve uluslararası platformda isim sahibi öğretim üyeleri tarafından, takım ruhu içerisinde çağdaş bilgi, beceri ve ileri teknoloji ile gerçekleştiren;
  • Mezuniyet sonrası eğitimler ve kurslar düzenleyerek, diş hekimlerine güncel mesleki bilgiler sunan;
  • Öğrencileri ile iletişimi güçlü, birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşan, hastalarının ve meslektaşlarının haklarına saygı gösteren bir Diş Hekimliği Fakültesi olmaktır.