Kongre Ekibi

MENU
Kongre Ekibi

EN

KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Güner Gürsoy, İstanbul Okan Üniversitesi

KONGRE BAŞKAN YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi M. Özgür Güngör, İstanbul Okan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sibel Sain Özdemir, İstanbul Okan Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU
Doç. Dr. Ezgi Yıldırım Saatçi, İstanbul Okan Üniversitesi
Doç. Dr. M. Şebnem Ensari, İstanbul Okan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Ovacı, İstanbul Okan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Edin Güçlü Sözer,İstanbul Okan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Özgür Güngör, İstanbul Okan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sibel Sain Özdemir, İstanbul Okan Üniversitesi

KONGRE SEKRETERYASI
Arş. Gör. Elçin Yeşil,İstanbul Okan Üniversitesi
Arş. Gör. Seda Celep, İstanbul Okan Üniversitesi
Serdar Karadağ, İstanbul Okan Üniversitesi

BİLİM KURULU