Anasayfa

MENU

EN

Değerli Akademisyen ve Profesyoneller,

Günümüzde şirketlerin toplumun taşıyıcı temel taşları olduğu bilinci ve ülke refahının üzerinde yarattıkları etki giderek daha çok anlaşılmaktadır. Bu ise şirketlerin uzun yıllar ayakta kalması ve güçlenerek sürdürülebilir olmalarının önemini ortaya koymaktadır. Türkiye’de birkaç kuşak boyunca ayakta kalan, 100 yılı aşan şirket sayısının çok az olması, ülkemizdeki şirketlerin bu konuya gereken önemi vermediklerini düşündürmektedir. Bu nedenle bu konuyu detaylıca irdelemek üzere 2020 yılı kongre temamızı Entegre Sürdürülebilirlik olarak belirledik.

Şirket sürdürülebilirliğinin temel iş faaliyetlerine entegrasyonunu sağlayan çeşitli Kurumsal Sürdürülebilirlik yaklaşımları (araçlar, altyapılar ve girişimler) bulunmaktadır. Bu yaklaşımların uygulanabilirliğini anlamak için, bilim adamları şirkete, çalışma yaklaşımlarına ve genel yapısına dışarıdan bakacak çeşitli altyapılar ve yöntemler geliştirmektedir. Kurumsal Sürdürülebilirlik yaklaşımlarının işletmelerdeki uygulamalarının anlaşılmasına katkıda bulunmak için şirketin farklı fonksiyonlar (finans, tedarik, operasyonel vb.) açısından sürdürülebilirliğini ortaya koyacak çalışmalarını sunmak üzere hem akademisyenleri hem de şirket temsilcilerini kongremize bekliyoruz. Kongreyi, uluslararası uygulamaları ve akademik çalışmaları da tartışabilmek için uluslararası bir kongre olarak planladık. Bu nedenle kongrede Türkçe ve İngilizce dilinde oturumlar düzenlenecek ve oturumlar sunum yapılacak dile göre belirlenecektir.

Kongre hakkında diğer bilgileri https://okan.edu.tr/irditechman/ kongre web sayfasından da bulabilirsiniz.

Özet göndermek için son tarih 20 Mart 2020’dir.

İlgi ve alakanız ile kongremizin akademik ve profesyonel camiada duyurulması konusunda vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Güner Gürsoy
Uluslararası Ar-Ge Inovasyon ve Teknoloji Yönetimi Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı

IRDITECH’20, 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.