Duyurular

2022-1-TR01-KA131-HED-000066138 Numaralı Proje Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

26 Ocak 2023

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA131) Programı kapsamında, 2022-2023 Akademik Yılında yurt dışında öğrenim görmek ve staj yapmak üzere öğrenciler seçilecektir. 2022 Sözleşme Döneminde Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için Üniversite genelinde tahmini 22 ( Fakülteler ve enstitü için kontenjan sayısı: 2) 2021 Sözleşme Döneminde Öğrenci Staj Hareketliliği için ise Üniversite genelinde tahmini 36 (Fakülteler, enstitü ve Meslek Yüksekokulu için Kontenjan Sayısı: 3) öğrencinin Asil Aday olarak belirlenmesi planlanmaktadır. Fakülte, enstitü veya Meslek yüksekokulu bazına düşen kontenjan karşılanmadığı takdirde kontenjan diğer fakültelere, Meslek Yüksekokuluna veya enstitüye aktarılabilecektir. Öğrencilerden gelen talebe göre Erasmus Koordinatörlüğü dağılımı organize edecektir. ÖN LİSANS bölüm öğrencileri sadece staja başvurabilir. LİSANS ve LİSANSÜSTÜ öğrenciler hem öğrenime hem staj programına başvurabilirler. Anlaşmanın olmadığı bölümlere başvuru kabul edilmeyecektir.
Başvurular, internet üzerinden yapılacak olup; 26/01/2023 tarihinde başlayıp, 09/02/2023 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Posta yolu ya da ofise gelerek şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT: Erasmus+ KA131 Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programı, YABANCI DİL ÖĞRENME PROGRAMI DEĞİLDİR. Aday öğrencinin halihazırda yurtdışında öğrenim ve stajını sorunsuz yapabilecek derecede yabancı dil yeterliliğine sahip olması beklenmektedir.

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

Tüm başvurular online olarak Erasmus Portalı üzerinden e-devlet ile giriş yaparak web adresi üzerinden yapılacaktır.

 • Öğrenci Belgesi; E-devlet üzerinden barkodlu veya OİS Sistemi üzerinden e imzalı olarak alınan öğrenci belgesi kullanılabilir.
 • Transkript; Onaylı güncel not döküm belgesi. E-devlet üzerinden barkodlu veya OİS Sistemi üzerinden e imzalı olarak alınabilir.
 • İngilizce Sınav Sonuç Belgesi; Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılmış olan Erasmus İngilizce sınav sonuçları (en az 60/100) başvuruda geçerli olacaktır. Başvuru esnasında dil belgesi olmayan öğrenciler “Üniversite yabancı dil sınavına girmek istiyorum” kutucuğunu seçmelidirler. Bununla birlikte YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen, YDS (son 5 yıl) ve YÖKDİL sınavlarından alınmış olan puanlar (en az 60/100); bu sınavlara ek olarak ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilmektedir.
 • Staj Hareketliliği için Davet Yazısı; Staj yapmak istediğin kuruluştan aldığın davet yazısı. Davet yazısı başvuru aşamasında sisteme yüklenmek zorunda değildir. Davet yazısı olan öğrencilere +10 puan ekleme yapılacaktır.
 • Özgeçmiş (Europass CV formatında); Europass CV becerilerinizi ve yeterliliklerinizi görülür hale getirmenizi sağlayan standart bir özgeçmiş formatıdır. Bu doküman ile kişisel bilgilerinizi, iş deneyimlerinizi, eğitim ve öğretim bilgilerinizi ve kişisel becerilerinizi belirli bir formatta oluşturabilirsiniz.
 • Şehit/gazi çocuğu iseniz kanıtlayıcı resmi belge
 • Engelli iseniz kanıtlayıcı resmi belge
 • Hakkınızda bakım/korunma/barınma kararı mevcut ise kanıtlayıcı resmi belge

ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci Kademe: Lisans, Ön Lisans; İkinci Kademe: Yüksek Lisans; Üçüncü Kademe: Doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
  1. Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması, ikinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması
  2. Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış, Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;
 2. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.
 3. Yeni mezunların öğrenci staj faaliyetinden faydalanabilmelerine imkân tanınmıştır. Bu husus, öğrencilik statüsü devam ederken staj programına başvuru yapan öğrencilerin mezuniyetlerinden sonraki 1 yıl içerisinde, 2-12 ay süre ile staj hareketliliği yapabilmelerine imkân vermektedir. Öğrenci, mezuniyet sonrası staj faaliyetinden yararlanmak istiyorsa, öğrenciliği devam ederken açılan staj hareketliliği ilanına başvurmalı ve seçilmelidir. Mezuniyet sonrası başvuru kabul edilmemektedir.
 4. Koordinatörlüğümüzce açılan çağrılara, ilandaki başvuru tarihleri içinde başvuru yapılması.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 1. Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği adaylarının sıralaması; not ortalamasının %50’si ve dil sınavı sonucunun %50’sinden oluşan Erasmus+ notuna göre yapılır.
 2. Daha önce öğrenim, staj hareketliliği yapan öğrencinin Erasmus+ notundan hareketlilik sayısı başına 10 puan düşürülür.Sonuçlar; Rektörlükçe görevlendirilmiş olan “Erasmus Koordinatörlüğü”
 3. tarafından ilgili kriterlere uygun olarak değerlendirilecektir. Seçim sonuçları Erasmus Koordinatörlüğü internet adresinden açıklanacaktır.
 4. Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.

ÖLÇÜT

Akademik Başarı Düzeyi* %50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Dil Seviyesi %50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve Gazi Çocuklarına Engelli Öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydı ile)

+15

Engelli Öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydı ile)

+10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir****

+5

Daha önce yararlanma, (hibeli veya hibesiz) her hareketlilik için ayrı ayrı olmak üzere

-10

Başvuru esnasında Staj için davet/kabul mektubunun bulunması

+10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10

Üniversitemizde yapılan Erasmus İngilizce Dil sınavlarından herhangi birine gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme, Her başvurulup girilmeyen sınav için

-5

Bilgi için:Erasmus web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Sorularınız için:Erasmus e-posta adresine mail atabilirsiniz.

Telefon:+90 216 677 16 30Dahili: 2191 arayabilirsiniz

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü Rektörlük Binası Giriş katında bulunmaktadır.

Erasmus+ öğrenim hareketliliği başvurusu için aşağıdaki evrakların PDF formatında Başvuru Sistemine eklenmesi gerekmektedir: Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Adımları:

1. adım: T.C. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr) üzerinden başvurunun yapılması.

2. adım: Online başvuru formunun çıktısının alınması ve imzalanması (fotoğraflı)

3. adım: Güncel Öğrenci Belgesi

-e-devlet sistemi üzerinden barkodlu olarak alınmalı ya da öğrenci işleri ofisinden imzalı ve mühürlü olarak alınmalı.

-OİS Sistemi üzerinden e imzalı olarak alınan öğrenci belgesi kullanılabilir.

4. adım: Güncel Transkript (imzalı ve mühürlü)

-e-devlet sistemi üzerinden barkodlu olarak alınmalı ya da öğrenci işleri ofisinden imzalı ve mühürlü olarak alınmalı.

-OİS Sistemi üzerinden e imzalı olarak alınan transkript belgesi kullanılabilir.

-OİS Sistemi üzerinden örnektir ibareli alınan transkript belgeleri kabul edilmeyecektir!

5. adım: Öğrenci Kimlik Kartının yüklenmesi

ÖNEMLİ NOT: Başvuruların tamamlanması ve doğru evrakların yüklenmesi yararlanıcı adaylarının sorumluluğundadır. Başvuru süresi bittikten sonra yapılabilecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru adımları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU İLE İLGİLİ TEKNİK HUSUSLAR

 • Başvuru sırasında profil fotoğrafı alanına kabul edilen formattavesikalık fotoğraf eklemeyi unutmayınız.
 • Ulusal ya da uluslararası merkezi sınav puanı beyan ettiğiniz takdirde,Sınav Sonuç Belgesi yüklenmesi zorunludur.
 • Başvuru adımlarından biri olan “Tercih” adımında, staj yapılması planlanan ve imzalı kabul/davet mektubunu sunduğunuz kurum/kuruluş tek tercih olarak eklenmelidir. İlgili kurum/kuruluş, açılır listede mevcut değilse manuel olarak eklenebilir. Açılan pencerede “OID’siz kayıt yapmak istiyorum” kutucuğu tıklanarak zorunlu alanlara kurumun tam adı, bulunduğu ülke ve şehir yazılarak kaydedilmek suretiyle eklendikten sonra açılır listeden seçilmedir.

İngilizce Dil Sınavı 13 şubatta online (O'LEARN) olarak yapılacak olup, İngilizce speaking sınavı 14 - 15 Şubatta Yabancı Diller Koordinatörlüğünde yüz yüze yapılacaktır.