Duyurular

Erasmus+ KA171 Uluslararası Kredi Hareketliliği Programı 2022 Sözleşme Dönemi (2022-1-TR01-KA171-HED-000069445) Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı

14 Şubat 2024

Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkeler ile öğrenci ve personel değişimini amaçlayan Erasmus+ KA171 programı kapsamında Eğitim Alma faaliyeti için personel başvuruları alınacaktır (faaliyetin 31.07.2025 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.)

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Nedir?

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler(işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, Türkiye’de yerleşik ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere Programla İlişkili Olmayan Üçüncü ülkede bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru alınacak bölümler/anabilim dalları ve kontenjanları aşağıdaki kontenjan ve anlaşma detayları tablosunda verilmektedir.

ÜlkeÜniversiteKontenjan
Kosova Universum International College Personel Eğitim Alma (1)

Hibe Desteği

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe, katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Gönderen ÜlkeKabul Eden Ülke Günlük Hibe Miktarı
Türkiye 1-12. Bölgelerde Yer Alan Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler 180 Euro

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir.

Başvuru

Başvurular, TURNAPORTAL adresinden yapılacaktır. Online başvuru formu ve gerekli belgeler sisteme yüklenerek başvuru tamamlanacaktır. Sisteme gerekli belgeleri yüklemeyen veya başvuruda eksik/yanlış beyanda bulunan personelin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Personelin ayrıca ofise gelip belge teslim etmesine gerek yoktur.

Hangi Belgeleri Yüklemeliyim?

 • Fotoğraflı Online Başvuru Formu (Başvuru tamamlandıktan sonra başvuru formunun indirilip sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Gazi personel ile şehit ve gazi eş veya çocuğu iseniz, engeliniz bulunmakta ise resmi belgeleri yüklemeniz gerekmektedir. Kendisi veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alıyor ise resmi belgeyi yüklemeniz gerekmektedir.
 • Yabancı dil belgesi

Başvurular 14 Şubat 2023 tarihinde başlayacak ve 28 Şubat 2023 saat 23:59’da sona erecektir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmemektedir. Yararlanıcı olmaya hak kazanan personel, tüm dokümanları hazırlamakla ve tüm işlemleri/yazışmaları/süreçleri yürütmekle sorumludur.

Değerlendirme Ölçütleri

 • İlk kez katılım önceliklendirilir.
 • Yabancı dil bilgisi önceliklendirilir.
 • Engelli personel önceliklendirilir.
 • Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilir. (Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar için)
 • Davet Mektubu olan önceliklendirilir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler

Personel eğitim alma hareketliliği dosyalarında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

 • Başvuru formu
 • Kurumlararası anlaşma
 • Davet mektubu
 • Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi
 • Eğitim alma faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı)
 • Katılım sertifikası
 • Personel Anketi: Yararlanıcı Modülü kullanılarak ders verme hareketliliğinden faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurması gerekmektedir.
 • Seyahat günlerine bireysel destek hibesi verilmesi durumunda, seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)
 • Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler)