Haberler

Dr. Öğr. Üyesi Aynur Pala’nın makalesi

01 Kasım 2018

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aynur Pala’nın “Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Tüketimi, Karbon Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin ARDL Yaklaşımı ile İncelenmesi” isimli makalesi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin özel sayısında yayınlandı.