YAYINLAR

MENU
 • Arazi Yönetimi ve Kullanımı Doktora Programı öğrencilerimiz M. Can İban ve Hasan Tahsin Usta, danışmanları Prof. Dr. Nihat Enver Ülger ile birlikte 17-21 Mayıs 2015 tarihlerinde Sofya-Bulgaristan’da düzenlenen FIG Working Week 2015 adlı etkinliğe “Urban Regeneration Projects in Istanbul: Gaziosmanpaşa Case” adlı bildiriyle katılmışlardır.
 • Arazi Yönetimi ve Kullanımı Doktora Programı öğrencilerimiz M. Can İban ve Cengiz Yıldırım, danışmanları Prof. Dr. Nihat Enver Ülger ile birlikte 17-21 Mayıs 2015 tarihlerinde Sofya-Bulgaristan’da düzenlenen FIG Working Week 2015 adlı etkinliğe “An Evalution on Current Turkish Cadastral Systems in Accordance with FIG Cadastre Statements” adlı bildiriyle katılmışlardır.
 • Arazi Yönetimi ve Kullanımı Doktora Programı öğrencimiz M. Can İban ve Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, 20-23 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen World Cadastre Summit etkinliğinde, “The Role of Civil Organization for Sustainable Land Developments” adlı teknik oturumda yöneticilik ve raportörlük görevini üstlenmişlerdir.
 • Arazi Yönetimi ve Kullanımı Doktora Programı öğrencimiz M. Can İban ve Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aksu, 17-18 Mayıs 2014 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 4. Arazi Yönetimi Platformu (AYÖP) çalıştayına“Büyükşehir Belediye Alanlarında Uzaktan Algılama ile Arazi Sınıflandırması” adlı bildiriyle katılmışlardır.
 • Iban M. C.. Aksu O., 2020. A Model for Big Spatial Rural Data Infrastructure in Turkey: Sensor-Driven and Integrative Approach , Land Use Policy, Elsevier, vol. 91(C), 2020, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104376
 • Aksu O., İban M. C., 2018. Considerations on the Land Management System Approach in Turkey by the Experiences of a Case Study , Survey Review, 51-364/2018, pp 87-96), doi: 10.1080/00396265.2017.1383711
 • M. Can İban , Hasan Tahsin Usta, 2015 . Urban Regeneration Projects in Istanbul: Gaziosmanpaşa Case , FIG Working Week, 17-21 Mayıs 2015 Sofya-Bulgaristan.
 • M. Can İban , Cengiz Yıldırım, 2015. An Evalution on Current Turkish Cadastral Systems in Accordance with FIG Cadastre Statements, FIG Working Week, 17-21 Mayıs 2015 Sofya-Bulgaristan.
 • M. Can İban , Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aksu, 2014. Büyükşehir Belediye Alanlarında Uzaktan Algılama ile Arazi Sınıflandırması, 4. Arazi Yönetimi Platformu (AYÖP) çalıştayı, 17-18 Mayıs 2014 KTÜ-Trabzon.
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı öğrencimiz Eşref Seğmen'in, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Uyar ile hazırlamış olduğu 'Tıbbi Teşhis Karar Destek Sistemlerinde Sınıflandırıcı Modellerin Performans Analizi (Performance Analysis of Classification Models For Medical Diagnostic Decision Support Systems)' başlıklı bildirisi 24-26 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen (SIU 2013) IEEE 21. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Girne KKTC yayımlanmış bulunmaktadır.
 • Bilgisayar Müh. Doktora öğrencimiz Volkan Erol ve danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Azmi Ali Altıntaş'ın 'Analysis of Entanglement Measures and LOCC Maximized Quantum Fisher Information of General Two Qubit Systems' başlıklı makalesi 24 Haziran 2014 tarihinde Nature Scientific Reports dergisinde yayınlanmıştır. Nature Scientific Reports dergisi Science Citation Index Expanded indeksinde taranmaktadır. 2012 verilerine göre Çok Disiplini dergiler arasında dünyada en iyi 8. dergi olarak kabul edilmektedir. Makaleye ulaşmak için tıklayınız.
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı öğrencimiz Volkan Erol ve çalışma arkadaşları Sinan Buğu, Can Yeşilyurt, Dr. Öğr. Üyesi Azmi Ali Altıntaş ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özaydın'ın 'Strategy with recycling for the enhanced setup for creating large-scale W state networks' başlıklı çalışması 9 -10 Ocak 2014 tarihlerinde İngiltere'nin Leeds şehrinde düzenlenen International Workshop on Quantum Communication Networks Uluslararası Konferansında sunulmuştur.
 • Volkan Erol'un, Doktora öğrencimiz Baran Sakallıoğlu ve Prof. Dr. B. Tevfik Akgün ile birlikte hazırlamış olduğu 'Sosyal Oyunlar' başlıklı bildirisi, 05 - 07 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen Akademik Bilişim 2014 Konferansı Mersin'de sunulmuştur.
 • Volkan Erol'un, Doktora öğrencimiz Baran Sakallıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Aslı Uyar Özkaya ile birlikte hazırlamış olduğu 'Elektrokardiyografi (EKG) Sinyallerindeki Aritmilerin Sınıflandırılması' başlıklı bildirisi, 05 - 07 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen Akademik Bilişim 2014 Konferansı Mersin'de sunulmuştur.
 • Volkan Erol ve çalışma arkadaşları Sinan Buğu, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Azmi Ali Altıntaş'ın 'İki Qubit’lik Kuantum Haberleşme Ağlarının Eş Zamanlılık Dolanıklık Ölçütü ile Kuantum Fisher Bilgisinin Analizi' başlıklı bildirisi 23 - 25 Nisan 2014 tarihlerinde Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen SIU2014 - IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı'nda sunulmuştur.
 • Volkan Erol ve danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Azmi Ali Altıntaş'ın 'A Comparative Study of Concurrence and Negativity of General Three - Level Quantum Systems of Two Particles' başlıklı çalışması 24 - 27 Nisan 2014 tarihlerinde Muğla - Fethiye'de düzenlenen APMAS2014 - 4. International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress etkinliğinde sunulmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı öğrencimiz Baran Sakallıoğlu'un, Doktora öğrencimiz Volkan Erol ve Prof. Dr. B. Tevfik Akgün ile birlikte hazırlamış olduğu 'Oyun Türlerinin Tanımlanmasında Sosyal Oyunların Yeri' başlıklı bildirisi, 05 - 07 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen Akademik Bilişim 2014 Konferansı Mersin'de sunulmuştur. Bildiriyi Volkan Erol sunmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı öğrencimiz Can Razbonyalı'nın, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Uyar Özkaya ile birlikte hazırlamış olduğu 'Makina Öğrenmesi ile Ürün Sınıflandırma İncelenmesi' başlıklı bildirisi,05 - 07 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen Akademik Bilişim 2014 Konferansı Mersin'de sunulmuştur. Bildiriyi Can Razbonyanlı sunmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı öğrencimiz Can Razbonyalı'nın, Prof. Dr. B. Tevfik Akgün ile birlikte hazırlamış olduğu 'Bilgisayar Oyunları ve Spor Müsabakaları' başlıklı bildirisi, 05 - 07 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen Akademik Bilişim 2014 Konferansı Mersin'de sunulmuştur. Bildiriyi Can Razbonyanlı sunmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı öğrencimiz Bora Ardıl'ın 'Stratejik İşletme Yönetimine Savaş Oyunları Yaklaşımı' başlıklı bildirisi 2013 yılında Bursa'da düzenlenen Yazılım 2013 - Uluslararası Kongresinde yayımlanmış bulunmaktadır.
 • Uluslararası Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 • B. T. Akgün, Z. Koç, Ş. Güner Koç, S. B. Öztürk, Member, IEEE, B. Özkan, Ö. Üstün, Member, IEEE, R. N. Tuncay, Member, IEEE, A. Ü. Özgüner, Fellow, IEEE, Simulation of an Autonomous Vehicle Using a Rule Based Algorithm and a Study on the Development Process, The 3rd EMC Turkiye Conference, İstanbul, Turkey, September, 2015.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Müslim Güler hazırlamış olduğu 'IoT Uygulamaları İçin En Uygun NoSQL Veritabanları' başlıklı bildirisi, 13 - 15 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen Akademik Bilişim 2019 Konferansı Ordu'da sunulmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Müslim Güler hazırlamış olduğu 'Ağ Ortamında Kimlik Bilgisi Yönetiminde Yeni Çözüm' başlıklı bildirisi, 13 - 15 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen Akademik Bilişim 2019 Konferansı Ordu'da sunulmuştur.
 • Bilen Basarir ve Erchan Aptoula, Derin evrişimsel ağlar ile hiperspektral görüntü sınıflandırma, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Zonguldak, 2016, Kabul edildi.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunumuz Bülent Güngör’ün, Prof. Dr. Tevfik Akgün ile hazırlamış olduğu 'Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemlerinin DALI Arabirimi ile Yönetimi' başlıklı bildirisi Bursa ilinde düzenlenen ELECO 2010 - Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumunda yayımlanmıştır.
 • Emel Koç'un Dr. Öğr. Üyesi Aslı Uyar Özkaya, Dr. Yasemin Atılgan Şengül ve Bora Gökçe ile hazırlamış olduğu 'Klinik Karar Destek Sistemleri Üzerine Araştırma Acıbadem Hastenesi Örneği' başlıklı bildiri çalışması 15 -17 Kasım 2012 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen Tıp Bilişimi'12 kongresinde, 13-15 Eylül 2012 tarihlerinde Isparta'da gerçekleştirilecek olan 6.Sağlık ve Hastane İdaresi kongresinde yayımlanmıştır.
 • Emel Koç’un, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Yıldırım ile hazırlamış olduğu 'Hastane Yönetim Sistemlerinde Bilgisayar Teknolojisi Kullanımına Yönelik Bir Araştırma' başlıklı bildirisi Antalya'da 13 - 16 Ekim 2011 tarihinde düzenlenen 5. Sağlık ve Hastane İdaresi kongresinde yayımlanmış bulunmaktadır.
 • Emel Koç'un, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Uyar ve Dr. Yasemin Atılgan Şengül ile hazırlamış olduğu 'Dermatolojik hastalıkların teşhisinde temel sınıflandırma algoritmalarının başarım ölçütlerinin değerlendirilmesi' başlıklı bildiri çalışması 20 - 23 Ağustos 2013 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Didim Sosyal Tesisleri ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 15.Ulusal Biyoistatistik Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuş ve yayımlanmıştır.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunumuz Gökhan Yaylalı'nın Prof. Dr. Tevfik Akgün ile hazırlamış olduğu 'İşletim Sistemlerinde Kendi Kendini Onarma' başlıklı bildirisi Elazığ'da düzenlenen IATS'11, 6th International Advanced Technologies Symposium'da yayımlanmıştır.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunumuz Zana İlhan'ın 2011 yılında İzmir'de düzenlenen XVI. Türkiye'de İnternet Konferansında bildirisi yayımlanmış bulunmaktadır.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Mehmet Birlik'in 'Ağ Simülatörü (NS2)' başlıklı bildirisi 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen CSE-11, ICGST Conference on Computer Science and Engineering'de yayımlanmış bulunmaktadır.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Bora Ardıl'ın 'Ağlarda Topluluk Yapılarının Algılanma Algoritmaları' başlıklı bildirisi 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen CSE-11, ICGST Conference on Computer Science and Engineering'de yayımlanmış bulunmaktadır.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Sinan Buğu, Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencimizCan Yeşilyurt ve Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özaydın'ın, kuantum haberleşme mühendisliği ve kuantum network alanındaki 'Enhancing the W-state quantum-network-fusion process with a single Frendkin gate' başlıklı makalesi Physical Rewiev A dergisinin Quantum Information kısmında 25 Mart 2013 tarihinde yayınlanmış bulunmaktadır. Makaleyi görmek için tıklayınız.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Sinan Buğu, Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencimizCan Yeşilyurt, Öğretim Üyelerimiz Dr. Öğr. Üyesi Azmi Ali Altıntaş ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özaydın'ın, süperpoze kuantum sistemlerinin sağladığı kuantum hassasiyet konusundaki 'Quantum Fisher Information of N Particles in the Superposition of W and GHZ States' başlıklı makalesi, International Journal of Theoretical Physics dergisinde yayımlanmak üzere kabul edilmiştir.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Sinan Buğu, Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencimizCan Yeşilyurt ve Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özaydın'ın, kuantum haberleşme mühendisliği ve kuantum network alanındaki 'An Optical Gate for Simultaneous Fusion of Four Photonic W or Bell States' başlıklı makalesi, Quantum Information Processing dergisinde yayımlanmak üzere kabul edilmiştir.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunumuz Ümit Ali Orman'ın, Dr. Öğr. Üyesi Birim Balcı Demirciile hazırlamış olduğu 'The Reasons why Engineering Students Prefer Training Courses in Priivate Sector' başlıklı makalesi Journal of Educational and Instructional Studies in the World isimli derginin Kasım 2012 tarihli saysında yayımlanmış bulunmaktadır.
 • Ümit Ali Orman'ın, Dr. Öğr. Üyesi Birim Balcı Demirci ile hazırlamış olduğu 'Mühendislik Öğrencilerinin Özel Sektördeki Eğitimlerine Yönelme Sebepleri' başlıklı bildirisi World Conference on Educational and Instructional Studies, WCEIS 2012 konferansında sunulmuş ve yayımlanmış bulunmaktadır.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Hülya Coşkun Özkan'ın Dr. Öğr. Üyesi Birim Balcı Demirciile hazırlamış olduğu 'Türkiye’de E-Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar IV' adlı kitabın E-Öğrenmede İçerik Geliştirme adlı bölümünde 'E-Değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Testler' başlıklı çalışması 2012 yılında basılmıştır.
 • Hülya Coşkun Özkan’ın Dr. Öğr. ÜyesiBirim Balcı Demirci ve Okan Özkan ile hazırlamış olduğu 'Bir E-Sınav Platformu İçin İhtiyaç Analizi' başlıklı bildiri çalışması 6 - 8 Haziran 2013 tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirilen ICITS 2013, 7.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda yayımlanmıştır.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Okan Özkan’ın Dr. Öğr. Üyesi Birim Balcı Demirci ve Hülya Coşkun Özkan ile hazırlamış olduğu 'Bir E-Sınav Platformu İçin İhtiyaç Analizi' başlıklı bildiri çalışması 6 - 8 Haziran 2013 tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirilen ICITS 2013, 7.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda yayımlanmıştır.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunumuz Oğuzhan Yalçın’ın hazırlamış olduğu 'Zenginleştirilmiş gerçeklik öğelerinin eğitim teknolojisi olarak kullanılması: Bilgisayar donanımları örneği' başlıklı bildirisi Erzurum'da düzenlenen 2013 7.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda sunulmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Melih Keskin’in, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Yıldırım ile hazırlamış olduğu 'Spor ve yaşam merkezleri üzerine veri madenciliği çalışması' başlıklı bildiri çalışması 20 - 23 Ağustos 2013 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Didim Sosyal Tesisleri ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Uluslar arası katılımlı 15.Ulusal Biyoistatistik Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuş ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nin kongre özel sayısında yayınlanmıştır.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Erhan Tahminciler’in Dr. Öğr. Üyesi Pınar Yıldırım ile hazırlamış olduğu 'Erythromycin ilacının yan etkilerinin araştırılması için web’deki hasta yorumlarının analizi' başlıklı bildiri çalışması 20 - 23 Ağustos 2013 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Didim Sosyal Tesisleri ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Uluslararası katılımlı 15.Ulusal Biyoistatistik Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuş ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nin kongre özel sayısında yayınlanmıştır.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Serkan Sisnelioğlu ve Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Erchan Aptuola'nın 'Matematiksel Biçimbilim ile Çevrim-dışı İmza Tanıma' başlıklı bildirisi 2013 yılında Bursa'da düzenlenen Yazılım 2013 - Uluslararası Kongresinde yayımlanmış bulunmaktadır.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Hakan Hıdır'ın, Prof. Dr. B. Tevfik Akgün, Prof. Dr. Orhan Alankuş, Yüksek Lisans Programı öğrencilerimiz Rıdvan Özdemir ve Uğur Erdem ile birlikte hazırlamış olduğu 'Bir Fikir Yönetim Sisteminin Gerçeklenmesi' başlıklı bildirisi, 05 - 07 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen Akademik Bilişim 2014 Konferansı Mersin'de sunulmuştur. Bildiriyi Prof. Dr. B. Tevfik Akgün sunmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Kader NİKBAY, Bilgisayar Mühendisliği mezun öğrencimizKutay Ata ŞEN ve Öğretim Üyemiz Prof. Dr. B. Tevfik AKGÜN’ün birlikte hazırlamış olduğu ‘Sürücüsüz araç trafiği ile sürücü davranışı iyileştirmeye yönelik bir oyun: OKANOM’ başlıklı bildiri 27-29 Kasım 2014 tarihlerinde, Bursa'da düzenlenen ELECO 2014 Kongresinde yayımlanmış bulunmaktadır. Bildiriyi Kader NİKBAY sunmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Kader NİKBAY, Bilgisayar Mühendisliği mezun öğrencimizKutay Ata ŞEN ve Öğretim Üyemiz Prof. Dr. B. Tevfik AKGÜN’ün birlikte hazırlamış olduğu ‘Sürücü Davranışı İyileştirmeye Yönelik Bir Oyun ve Yol Tanımlama’ başlıklı bildiri 4-6 Şubat 2015 tarihlerinde, Eskişehir'de düzenlenen Akademik Bilişim 2015 Konferansında yayımlanmış bulunmaktadır. Bildiriyi Kader NİKBAY sunmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Emircan KALYONCU ve Öğretim Üyemiz Prof. Dr. B. Tevfik AKGÜN’ün birlikte hazırlamış olduğu 'Raddio: Yeni Nesil İnternet Radyosu' başlıklı bildiri 4-6 Şubat 2015 tarihlerinde, Eskişehir'de düzenlenen Akademik Bilişim 2015 Konferansında Emircan KALYONCU tarafından sunulmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Hacer Ebru UZ’un, Dr. Öğr. Üyesi Birim BALCI DEMİRCİ ile birlikte hazırlamış olduğu ‘Engelli Kullanıcılar İçin Multimedya Öğrenme Araçları’ başlıklı bildiri 04-06 Şubat 2015 tarihlerinde düzenlenen Akademik Bilişim 2015 Konferansı Eskişehir'de sunulmuştur. Bildiriyi Hacer Ebru Uz sunmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezun öğrencimiz Kader NİKBAY, Bilgisayar Mühendisliği lisans öğrencimiz Çağlayan SEVER ve Öğretim Üyemiz Prof. Dr. B. Tevfik AKGÜN’ün birlikte hazırlamış olduğu ‘PeTraLi: A Simulation for The Observation of Drivers’ Experiences Assisted Personal Traffic Lights’ başlıklı bildiri 26-28 Kasım 2015 tarihlerinde, Bursa'da düzenlenen Uluslararası ELECO 2015 Konferansında yayımlanmış bulunmaktadır. Bildiriyi Çağlayan SEVER sunmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz İzzet ÖZEN’in , Doç. Dr. Erchan APTOULA ile birlikte hazırlamış olduğu ‘Biçimbilimsel Özniteliklerin Eş-Oluşumlarına Dayalı Doku Betimleme’ başlıklı bildiri 03-05 Şubat 2016 tarihlerinde düzenlenen Akademik Bilişim 2016 Konferansı Aydın’da sunulmuştur. Bildiriyi İzzet ÖZEN sunmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Yusuf Kocaman'ın, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Uyar Özkaya ile birlikte hazırlamış olduğu 'Yapay Zeka ile Parfüm Öneri Sistemi' başlıklı bildirisi, 03 - 05 Şubat 2016 tarihinde düzenlenen Akademik Bilişim 2016 Konferansı Aydın'da sunulmuştur. Bildiriyi Yusuf Kocaman sunmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizden Yavuz Kömeçoğlu, Çetin Oktay, Nilgün İncereis, Levent Yıldız'ın, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Uyar Özkaya ile hazırlamış olduğu 'Sequence Oyununun Minimaks Algoritması Kullanılarak Tasarlanması ve Geliştirilmesi' başlıklı bildiri 03-05 Şubat 2016 tarihlerinde Aydın'da düzenlenen Akademik Bilişim 2016 Konferansında yayınlanmıştır. Bildiriyi Yavuz Kömeçoğlu sunulmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizden Nilgün İNCEREİS’in hazırlamış olduğu “5G Ağ Teknolojilerinde Nesnelerin İnterneti” başlıklı bildiri 20.10.2016 tarihlerinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen 30. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) toplantısı ve Uluslararası Bilgisayar Mühendisliği Konferansı’nda (UBMK 2016) sunulmuştur ve ubmk.org adresinde bildiri kitabında yayımlanmıştır. Bildiri Nilgün İNCEREİS tarafından sunulmuştur.
 • Eşref Seğmen ve danışmanları Prof. Dr. Bekir Tevfik Akgün ve Prof. Dr. Yavuz Akpınar'ın 'Bilişsel Faktörlerin Bilgisayar Programlama Öğrenimine Etkilerinin İncelenmesi' başlıklı çalışması 20 - 23 Ekim 2016 tarihlerinde Tekirdağ- Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen 'Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı' - UBMK2016'da sunulmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizden Nilgün İNCEREİS ve Prof. Dr. Bekir Tevfik Akgün’ün hazırlamış oldukları “IoT Uygulamaları için Oluşturulan Sistemde Servisler” başlıklı bildiri 08.02.2017 tarihinde Aksaray Üniversitesinde düzenlenen Akademik Bilişim Konferansı’nda (AB 2017) Nilgün İNCEREİS tarafından sunulmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizden Elif Karakaş ve İlhan Öztozlu’nun hazırlamış oldukları “İki Adımlı Doğrulama Yöntemindeki Gelişmeler ve Online Eğitim Sektörüne Uyarlanması” başlıklı bildiri 2-4.Kasım 2017 tarihleri arasında T.C. Bahçeşehir Üniversite’sinde düzenlenen XXII. Türkiye’de Internet Konferansı’nda Elif Karakaş ve İlhan Öztozlu tarafından sunulmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizden Alkan KAYA ve Yar. Doc. Dr. Volkan EROL’un hazırlamış oldukları “Güvenilir Bilişim Tabanlı Bir Güven Modellemesi Önerisi” başlıklı bildiri 02.02.2018 tarihinde Karabük Üniversitesinde düzenlenen Akademik Bilişim Konferansı’nda (AB 2018) Alkan KAYA tarafından sunulmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizden Umut Boz ve Prof. Dr. Bekir Tevfik Akgün’ün hazırlamış oldukları “Robotik Süreç Otomasyonu” başlıklı bildiri 01.02.2018 tarihinde Karabük Üniversitesinde düzenlenen Akademik Bilişim Konferansı’nda (AB 2018) Umut Boz tarafından sunulmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizden Sedat ÖZTÜRK ve İlhan ÖZTOZLU’nun hazırlamış oldukları “JVM Tabanlı Diller Arasında Kotlin’in Hızlı Yükselişi” başlıklı bildiri 02.02.2018 tarihinde Karabük Üniversitesinde düzenlenen Akademik Bilişim Konferansı’nda (AB 2018) Sedat ÖZTÜRK ve İlhan ÖZTOZLU tarafından sunulmuştur.
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizden Doğukan AYDINLI, Emre KÖROĞLU ve Dr. Öğr. Üyesi Volkan EROL’ un hazırlamış oldukları “Ters Proxy Sunucusu Yaparak Mobil Cihazların Kötüye Kullanımı” başlıklı bildiri 16.05.2017 tarihinde preprints.org adresinde yayımlanmıştır.