Haberler

Çalıştay'ın açılış konuşmasını Prof. Dr. Ülger yaptı

07 Aralık 2021

"Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı" Erzurum'da gerçekleştirildi. Arazi varlıklarının korunmasının ele alındığı Çalıştay'ın açılış konuşmasını Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Nihat Enver Ülger yaptı. Ülger konuşmasında "Kamu ve yerel yöneticiler çeşitli kamu hizmetlerini karşılamak için daha fazla toprak ve arazi edinmek isterler. Nitelikli hizmet sunabilmek ve kararlar vermek için arazi ile ilgili çokça veriye ihtiyaç duyarlar. Ekonomik, toplumsal, siyasal ve hukuki yönleri ile arazi varlığı üzerindeki arazi koşullarında sürdürülebilir kalkınma amaçlı planlama ve uygulama tekniği bu konuda en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni arazi kullanım anlayışına dünden daha çok ihtiyacımız var. Yeni bir 5393 sayılı arazi yönetiminin oluşturulması süreci karşılaşılacak sorunları da tamamıyla azaltacaktır. Bu bağlamda Erzurum Arazi Yönetim Projesi yalnızca Türkiye içinde değil küresel ölçekte dünya ölçeğinde büyük bir fırsat ve farkındalık yaratmaktadır” diye konuştu.