Etkinlikler

MENU

Galeri

Fakültemizde her ay düzenli bir şekilde gerçekleştirilen Hukukta Akademik Söyleşilerin ikincisi öğretim üyemiz Prof. Dr. Nihal Saban’ın katılımıyla gerçekleştirildi. “Eşitsizliğin Metastazı: Vergi Afları” konulu akademik etkinlikte, vergi yükümlülüğünün Anayasa’da düzenlenme biçimine, vergi aflarının hukuki boyutuna, Anayasa Mahkemesi’nin vergi afları hakkında vermiş olduğu kararlara ve son dönemde getirilen vergi aflarına değinildi.

Galeri

Fakültemizde 20 Kasım Çocuk Hakları günü çerçevesinde 19.11.2021 Cuma günü Çocuk Hakları Paneli gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mustafa Koçak Amfisinde gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu “Çocuk Suçluluğunda Çocukların Ceza Soruşturması ve Kovuşturması”, Doç. Dr. Kutluhan Bozkurt “Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku Perspektifinde Çocuk Hakları” ve Orhan Güldiker (E. Cumhuriyet Savcısı) -Oben Südütemiz (Adli Bilim Uzmanı – E. Sosyal Hizmet Uzmanı) “Türk Hukukunda ve Uygulamada Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler" konularında konuşmalarını gerçekleştirdi.

Galeri

Fakültemizde 10 Aralık İnsan Hakları günü çerçevesinde 10.12.2021 tarihinde İnsan Hakları Paneli gerçekleştirildi. Panelde Prof. Dr. Rona Aybay “İnsan Hakları Konusunda Bazı Genel Gözlemler”,Dr. Evra Çetin “İnsan Onurunun Korunmasının Gereği Olarak Sosyal Haklar” veDr. Ahmet Mert Duygun” Bireysel ve Kolektif Boyutuyla İfade Özgürlüğü” konularında konuşma gerçekleştirdi.