Duyurular

2022 - 2023 Tek Ders / Not Yükseltme / Mezuniyete Üç Ders Sınavları

07 Temmuz 2023

Tek Ders / Not Yükseltme/Mezuniyete Üç Ders Sınav başvuruları 27 - 28 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacaktır. İl dışında olan öğrencilerimizin başvuruları mail üzerinden kabul edilebilecek olup, sınavlar yüz yüze yapılacaktır.

Başvurular, tüm bilgileri girilmiş imzalı formun taranarak transkript ile birlikte, danışman mail onayından sonra mail eki olarak hukuk.dekanlik@okan.edu.tr adresine yapılmalıdır.

Mezuniyete üç ders sınavına girecek olan öğrencilerimiz de aynı şekilde başvuru yapacaklardır. Ödemelerini Danışman ve Dekanlık onayı aldıktan sonra en geç 2 Ağustos 2023 tarihine kadar yaparak banka dekontlarını diğer belgelerle birlikte yukarıdaki mail adresine göndereceklerdir.

IBAN bilgisi için Rektörlük Mali İşler Müdürlüğü ile iletişime geçilebilir.

Yıllık dersler için mezuniyete üç ders sınav ücreti, ders başına KDV dahil 13.900 TL.
Dönemlik dersler için ders başına KDV dahil 9.160 TL’dir.
Tek Ders/Not Yükseltme/ Mezuniyete Üç Ders Sınav Başvuru Tarihi : 27 - 28 Temmuz 2023
Tek Ders/Not Yükseltme/ Mezuniyete Üç Ders Sınav Tarihi : 9 - 10 - 11 Ağustos 2023, Saat 11.00

Not: Fakülte Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi 13.06.2022 tarihinde revize edilmiş ve Üniversite Web sayfasında ilan edilmiştir. Mezuniyete üç ders sınavına girecek olan öğrencilerimiz aşağıda 9/c bendinde de belirtildiği gibi aynı dönem içinde ayrıca tek ders sınavına giremeyeceklerdir. İlgili madde hatırlatma amaçlı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

NOT YÜKSELTME SINAVI
a) 2,00 GNO’yu sağlayamayan ve başarısız dersi bulunmayan öğrencilere, Yönetim Kurulu Kararı ile başarılı oldukları derslerden birine not yükseltme sınavına girme hakkı tanınır.
b) Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar.
c) Bu madde kapsamında yapılan sınavlar ücretsizdir.

8) TEK DERS SINAVI
a) Başarısız tek dersi kalan ve tek ders sınavı sonucunda en az 2,00 GNO’yu sağlayabilecek öğrencilere, Yönetim Kurulu kararı ile tek ders sınavına girme hakkı tanınır.
b) Bir öğrenci bir yılda sadece bir defa tek ders sınavına girebilir.
c) Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınmış bir ders için tek ders sınavına girilemez.
d) Bu madde kapsamında yapılan sınavlar ücretsizdir.

9) MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI
a) Mezuniyet için en fazla üç dersi bulunan öğrenciye bu dersler için birer sınav hakkı tanınır.
b) Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınmış dersler için mezuniyete üç ders sınavı hakkı tanınmaz.
c) Mezuniyete üç ders sınav hakkından yararlanan öğrenciler aynı dönem içinde ayrıca tek ders sınavına giremez.

10) 7., 8. VE 9. MADDELER İÇİN ORTAK HÜKÜMLER

  • Bu yönergenin 7. 8. ve 9. maddelerindeki sınavlarda ilgili dersin ara sınav sonucu ortalamada dikkate alınmaz.
  • Bu maddelerdeki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz.

Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavı başvuru formlarına ulaşmak için tıklayınız.