Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Günümüz koşullarında küreselleşme, internet ağının yaygın kullanımı, teknolojiye dayalı ekonomilerin daha hızlı büyümesi gibi pek çok nedenlerden dolayı, bilişim kavramının önemi ivmelenerek artmaktadır. Bilişim sektörü kriz dönemlerinde bile büyümesini sürdürürken, teknolojiye dayalı uygulamalar da günden güne çoğalmaktadır. İşletmelerin neredeyse tamamı, Personel işlemleri, Muhasebe, Maliyet, Satış Yönetimi, Stok Kontrol, Üretim Planlama gibi birbiriyle ilişkili çok sayıda günlük operasyonlarını bilgisayar sistemleri aracılığıyla yürütmekte, bu operasyonlar sonucunda elde edilen kapsamlı veya özet raporlar da, yönetici konumundaki kişilerin ileriye dönük karar alımlarında güçlü bir dayanak noktası oluşturmaktadır.

İşletmeler için vazgeçilemez duruma gelen bilgisayar sistemlerindeki hızlı gelişmeler, bu gelişmelere hızlı uyum sağlama gereğini de beraberinde getirirken, bir yandan yenilikleri kısa sürede uygulamaya koyabilecek, diğer yandan bu süreçte ortaya çıkan kurumsal ve teknolojik problemleri kısa sürede çözümleyebilecek nitelikte elemanların istihdamını da zorunlu kılmaktadır. Üstelik bu elemanların Bilişim ve İşletme alanlarının her ikisinde de çok iyi yetişmiş olmaları gerekmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüz, güncel eğitim öğretim programıyla, özel sektör deneyimli akademik kadrosu ve teknolojik altyapısıyla, kuruluşların ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriyle donatılmış Yönetim Bilişimciler yetiştirmektedir.

Bu alanda kaliteli eğitim almak ve başarılı bir kariyer yapmak isteyen öğrencilerimize başarılar diliyor, bölümümüze bekliyoruz.