Sosyal Farkındalık Yaratma Çalışmaları

MENU

2010’ Da Başlayan ve Devam Eden Çalışmalar

  1. Farkındayım Grubu
  2. Değişmek İsteyen Hayatlar Projesi
  3. Su Yücel: Kendimi Çiziyorum

Öğrencilerin Katılımını Bekleyen Yeni Projeler

1. Maltepe Cezaevi Çalışması
Nedir?
Maltepe Cezaevi’nde bu sene ilk olarak gerçekleştireceğimiz bu projede 12-18 yaş arası çocuk tutuklularla birlikte çalışılacaktır. Cezaevindeki çocuk ve genç tutukluların sosyalleşmelerine dönük bir projedir.

Amacı
Adalet Bakanlığının gözetimi altında bulunan çocukların tutukluluk ve hükümlülükleri süresince devam ede gelen iyileştirme ve topluma kazandırma programlarına katkıda bulunmak ve çeşitlilik kazandırmanın yanı sıra çocukların kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkilemeye çalışmak projenin genel amaçları arasındadır. Projenin temelinde çocuk ve gencin, doğuştan veya sonradan edindiği yetenek, bilgi, beceri, gibi kendisinde bulunan potansiyelin farkına varması, bu farkındalığı yaşamı üzerinde pozitif yönde kullanması ve geliştirmesi düşüncesi bulunmaktadır.

Neler yapılacak?
Projenin gerçekleştirilmesi için haftada 1 gün Maltepe cezaevine gidilecek, burada kalan çocuk tutuklular ile 2 ders saati (yaklaşık 1,5 saat) gönüllülerin oluşturacağı program doğrultusunda çeşitli etkinliklerde bulunulacaktır. Projeye katılacak gönüllülere öncelikle tutuklulara nasıl davranılacağı konusunda eğitim verilecektir.

Maltepe cezaevi, yaklaşık 400 çocuk tutuklunun bulunduğu, modern, disiplinli, temiz ve düzenli bir cezaevidir. Proje Maltepe Savcılığı ile Maltepe Üniversitesi işbirliği ile yapılmaktadır.

2. Başak Eğitim Ve Kültür Vakfı İle Ortak Çalışma
Başak Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı, zorunlu göçle kente gelen ve kentin daha az hizmet alan mahallelerinde yerleşen ailelerin 8 - 13 yaş arası çocuklarının kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, özgüvenlerini ve yaratıcılıklarını arttırmak amacıyla öğrencilerle sanatsal beceriler, eğitsel drama, müzik ve takım geliştirme gibi çeşitli aktiviteler yapmaktadır.

Okan Üniversitesi’nden 17 öğrenci bu çalışmalara destek olmak amacıyla eğitim almaya başlamıştır.