Sosyal Sorumluluk Projeleri

MENU

Okan Üniversitesi çeşitli sosyal sorumluk çalışmalarına Baruch Spinoza’dan bir alıntıyla başladı.
“Deneyimlerimin, sıradan yaşamda gerçekleşen her şeyin boş ve gereksiz olduğunu bana öğretmesinden sonra, ‘korktuğum herşeyin ve beni korkutan her şeyin kendi içinde bir iyilik ya da kötülük taşımadığını, gerçekten iyi olup iyiliğini ilerletebilecek, sayesinde zihnin diğer herşeyi boşlayabileceği bir şey var mıdır ‘ diye sorgulamaya başladım.Yani sonsuzluk boyunca kesintisiz yüce mutluluğun tadını çıkarabilme yetisini keşfetmeyi ve edinmeyi başarıp başaramayacağımı sorgulamaya karar verdim” (Baruch Spinoza (1642), der. R. Scruton, Dost Yay., 2002, s:36)

“Şimdiye kadar içimde benim çok değer verdiğim, denetimim dışındaki her şeyin ötesinde, gerçeğin aşığı olan insanlarla yapılan dostluğun birleşen elleri var. İnanıyorum ki, dünyadaki hiçbir şey, bizim denetimimiz dışındakilerin hiçbiri, bu türden insanlarla etkileşim olanağından daha fazla huzur veremez; nasıl ki bir kez algılandı mı gerçeğin onaylanmaması olanaksızsa; bizim onlara duyduğumuz sevgi de yıpratılamaz, bu sevgi her birimizin gerçek bilgi için hissettiği arzuya dayandıkça…" (Baruch Spinoza, 1642, ibid)

Spinoza’yı izleyerek biz de, kendi sosyal sorumluluk çalışmalarımızın temelini atıyoruz.

Hedefimiz:

 1. Sorun değil, daha çok çözüm odaklı,
 2. Haklarını bilen,
 3. Toplumla birleşmekte duraksamayan,
 4. Sürdürülebilir bir dünya için çabalayan,
 5. Daha sosyal, kendine yönelik özgüveni artmış,
 6. Önyargılarıyla başa çıkabilen ve sorumluluk duyguları yüksek,
 7. Karmaşık organizasyonlarda görev alabilen ve yeri geldiğinde çözümler üretebilen,
 8. Daha yapıcı düşünceleri kolaylıkla geliştirebilen gençler yetiştirmek.

Amacımız:

 1. Sosyal yaşama, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle katılmaları;
 2. Farklı toplumsal ortamlara ilişkin deneyim kazanmaları;
 3. İçinde yaşadıkları topluma olumlu katkılar yapmanın aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğu bilincinin aşılanması;.
 4. Özgüvenleri gelişmiş, yetkin bireyler olmalarına katkı yapmaları amaçlanmaktadır.

Bu eğitimlerdeki amaç sadece her bireyin topluma olumlu katkılar yapmasıyla sınırlanamaz. Bu eğitimler sadece bir yapabilirlik meselesi değil; bu aynı zamanda bir toplumsal sorumluluktur.

 1. Bu çalışmalarda yer alan öğrencilerimiz, sadece “almayı” ve bunun için “beklemeyi” değil;
 2. “vermeyi”,
 3. “paylaşmayı” ve
 4. “özveride bulunmayı;
 5. yakınılan şeyleri değiştirmek için kendilerinin de bir şey yapabileceklerini,
 6. “fark yaratabileceklerini” öğrenmektedirler.