Duyurular

2017 Sözleşme Dönemi ERASMUS + Akademik Personel Hareketliliği

12 Kasım 2018

2017 Program Ülkeleriyle (AB ülkeleri) Hareketlilik Projesi kapsamında 7 (yedi) ders verme hareketliliği kontenjanımız mevcuttur. Programdan yararlanmak isteyen akademik personelin başvurularını 14 Aralık Cuma gününe kadar ONLINE olarak yapmaları gerekmektedir. Hareketliliğe katılmak isteyen akademik personelin değişimlerini 31 Mayıs 2019’dan önce gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir. Personelimizin hareketliliğe katılabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

Genel Koşullar:
1) Okan Üniversitesi kadrosunda tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak en az bir yıldır çalışıyor olmak. Ders saat ücretli personel programdan yararlanamaz.
2) Programa katılmak isteyen tüm akademik ve idari personelin dersi vereceği dilde en az B2 derecesinde dil becerisine sahip olduğunu gösteren bir belge ibraz etmesi gerekmektedir. (YDS, UDS, diğer uluslararası dil belgeleri ve yabancı dilde eğitim veren bir yükseköğretim kurumu diploması yeterli belge olarak kabul edilir.)
3) Ders vermek istediği üniversiteyle bölümler arası Erasmus anlaşmasının bulunması

Ders verme hareketliliği koşulları:
Aşağıdaki koşulları sağlayan ve ders verme hareketliliği için başvuracak öğretim elemanlarımızın, gitmek istedikleri kurumla yazışarak, gitmek istedikleri tarihlerin ve verecekleri derslerin kabul edildiğini belirten bir davet mektubu almaları ve başvurularına aldıkları kabul belgesini de eklemeleri beklenmektedir. Ders verme hareketliliğinden faydalanacak akademik personel en az 8 saat ders vermekle yükümlüdür; hibe ödemeleri dersin fiilen gerçekleştiği gün sayısı temelinde yapılır. Hareketlilik en az 2 gün olmalıdır. Hibe tutarının kısıtlılığı nedeniyle öngörülen toplam hareketlilik süresi toplam 4 gün olarak planlanmalıdır.

Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personelin seçimi aşağıdaki önceliklere göre yapılacaktır:
1) Erasmus programından kişisel olarak daha önce yararlanmamış olma
2) Erasmus programına daha önce katılmamış bir bölümden olma
3) Daha önce Erasmus çerçevesinde gidilmemiş bir ülke ya da üniversiteye gitme
4) Daha önce programdan yararlanılmış ise en eski tarihtekilere öncelik verme

Başvuruların değerlendirmesi başvuru son tarihinden sonra yapılacak ilk Erasmus Koordinatörleri Komitesi tarafından yapılacaktır ve internetten / mail yoluyla ilan edilecektir.