Kazakistan

MENU
Kazakistan

Resmi Adı: Kazakistan Cumhuriyeti
Başkenti: Astana
Resmi Dili: Kazakça
Yönetim Şekli: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Nüfusu: 15.778.000
Yüzölçümü: 2 717 300 km2' dir.
Büyük Şehirleri: Almatı, Çimkent, Cambul, Astana
İklimi: Karasal
Para Birimi: Tenge
İnternet Alan Adı: kz
Telefon Kodu: +7

Resmi Tatiller ve Bayramlar

  • 1 Ocak Yeni Yıl
  • 8 Mart Kadınlar Günü
  • 22 Mart Nevruz Bayramı
  • 1 Mayıs İşçi Bayramı
  • 9 Mayıs Zafer Bayramı
  • 30 Ağustos Anayasa Günü
  • 25 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • 16 Aralık Bağımsızlık Günü

Coğrafi Konum
Kazakistan Cumhuriyeti Orta Asya'da yer alır. Ülkenin yüz ölçümü 2.717.300 km2'dir. Kazakistan kuzeyde ve batıda Rusya, doğuda Çin, güneyde Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile komşudur. Ülkenin güneybatıda Hazar Denizi, güneyde ise Aral denizine kıyısı vardır. Ülkede yedi bini aşkın akarsu bulunmaktadır.

Kazakistan toprak büyüklüğü bakımından Bağımsız Devletler Topluluğu içerisinde Rusya'dan sonra ikinci, dünyada ise dokuzuncu sıradadır. Ülkenin yüzölçümü, Avrupa Birliği'ne üye 12 ülkenin toplam toprak alanından daha büyüktür.

İklim
Yüksek dağlar, ova ve platolar ülkesi olan Kazakistan'ın iklimi sert karasaldır. Çok sıcak yazların ardından soğuk kışlar yaşanır. Ülkede kış ve yaz ayları arasında sıcaklık farkı fazladır. Hava sıcaklığı Ocak ayında ortalama -35°C'den -4°C'ye kadar; Temmuz ayında ise +19°C'den +35°C'ye kadar farklılık göstermektedir.

Nüfus
Kazakistan İstatistik Ajansı'nın verilerine göre, 1 Ocak 2009 itibariyle ülkede 15 milyon 778 bin kişi yaşamaktadır. Doğum oranlarındaki artıştan dolayı nüfus, bir yıl öncesine göre % 1,3 oranında artmıştır.

Nüfusun % 23,7'si 15 yaş altındaki kısmı oluştururken, % 68,4'ü ise 15 ile 64 yaş arasındaki kişilerdir. Geri kalan % 7,9'lük kısım ise 64 yaşını geçenlerdir. Ortalama yaşam süresi ise 66,55 yıldır. Her yıl nüfus artışı ise ortalama % 0,3 olmaktadır.

1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ülkenin demografik yapısında değişiklikler olmuştur. Kazakistan'da yaşayan Rus, Alman ve Yahudilerin büyük çoğunluğu ülkeden göç etmiş, yaklaşık 280 bin Kazak ise ülkesine geri dönmüştür. Günümüzde ülke nüfusunun % 55,6'sını Kazaklar, % 28'ini Ruslar, geri kalan kısmı Ukraynalılar, Özbekler, Almanlar, Tatarlar, Uygurlar ve diğerleri oluşturmaktadır.

Ülkenin resmi dili Türk dillerinden Kıpçak grubuna bağlı Kazakçadır. Nüfusun % 64'ü günlük yaşamda bu dili konuşmaktadır. Resmi yazışmalar ve ekonomik hayatta ise büyük oranda Rusça kullanılmaktadır.

Nüfusun % 60'ı Müslüman, % 30'u Ortodoks, % 2'si ise Protestanlardan oluşurken, kalanlar ise diğer dinlere mensuptur.

Ülkedeki nüfusun % 55'i şehirlerde yaşamaktadır. Bu şehirlerin en büyüğü 1997 yılına dek başkent olan Almatı'dır. Diğerleri; Karaganda, Çimkent, Pavlodar , Ust-Kamenogorsk, Semipalatinsk, Taraz ve yeni başkent Astana'dır.

İdari Bölümler
1993 yılında kabul edilen anayasayla Kazakistan, demokratik, laik, üniter devlet yapısını benimsemiştir. 14 eyalet ve 3 eyalet statüsündeki şehirden oluşmaktadır. Bu şehirler; ülkenin başkenti olan Astana, eski başkent Almatı ve 2050'ye kadar Rusya'ya kiralanan uzay üssü Baykonur'dur. Söz konusu şehirlerin valileri devlet başkanı tarafından atanmaktadır.

Ülkenin orta kuzey kesimindeki Akmola bölgesinin merkezinde bulunan yeni başkent Astana, modern mimarı yapıları, geniş caddeleri, yoğun olmayan nüfus ve trafiği ile Orta Asya'nın incisi olarak isimlendirilmeyi hak eden bir kenttir.

Ülkenin 1997 yılına dek başkenti olan Almatı ülkenin en büyük şehridir. 1854 yılında sınır kalesi olarak kurulan şehir, günümüzde tarihi değerlerinin yanında çağdaş yapıları, alışveriş merkezleri, zengin sanat ve kültür yaşamıyla modern çağa ayak uydurmuştur. Kazakistan'ın kültürel ve ticari merkezi olan Almatı'nın nüfusu yaklaşık 1 milyon 500 bin civarındadır ve pek çok etnik grubu barındırmaktadır.

Devlet Yönetimi
17 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden ülkenin yönetim biçimi başkanlık tipi Cumhuriyet’tir. 30 Ağustos 1995 yılında yapılan referandumla Anayasa kabul edilmiştir. Devletin başı olan cumhurbaşkanı ülkenin iç ve dış politikalarını belirler ve devletin diğer organlarıyla bunları uygular. Cumhurbaşkanı, ülkede 18 yaşını geçen yurttaşların katılımıyla 5 yılda bir yapılan seçimle belirlenir. Cumhurbaşkanı aynı zamanda ülke ordusunun başkomutanıdır. 1990'dan itibaren ülkenin Devlet Başkanlığını Nursultan Nazarbayev yapmaktadır. Son seçim 4 Aralık 2005 yılında gerçekleşmiştir. Kazakistan parlamentosun 2007 yılında onayladığı anayasa değişikliğine göre; görev süresi 5 yıl olan cumhurbaşkanı ancak iki dönem görevinde kalabilmektedir. Fakat yapılan yeni düzenlemeyle, Nursultan Nazarbayev'e ömür boyu görevde kalma hakkı tanınmıştır.

Kanun yapıcı en büyük organ parlamentodur. Parlamento Senato ve Meclis olarak adlandırılan iki bölümden oluşmaktadır. Senato'nun 47 üyesi bulunur. Bu üyelerin 40'ı şehir, bölge yürütme organları tarafından seçilenler, 7'si ise cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Meclis, halkın 5 yılda bir seçtiği 77 milletvekilinden oluşmaktadır. Parlamentonun oybirliğiyle belirlediği başbakan, cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Kazakistan'ın yargı yapısında yüksek mahkeme, şehir, eyalet, bölge ve yerel mahkemeler bulunmaktadır. Bunlara ek olarak savaş ve vergi konularında hizmet veren uzman mahkemeler vardır.

Ekonomik Durum
Sovyet ardılı cumhuriyetler içerisinde Rusya'dan sonra en büyük ikinci ülke Kazakistan'dır. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, yeni yapılanmanın ilk yıllarında, diğer cumhuriyetler gibi Kazakistan da zor bir dönem geçirmiştir. 1995-1997 yılları arasında uygulanan reformlarla ekonomik yapı şekillendirilmiştir.1997 yılında Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, "Kazakistan 2030" planını açıklayarak hedeflerinin ekonomik kalkınmayı, sağlam temellere oturtulmuş serbest piyasa ekonomisi ile sağlamanın mümkün olduğunu açıklamıştır.

Kazakistan'ın petrol ve gaz rezervleri çok zengindir. 2008'de 70 milyon ton petrol elde eden Kazakistan, 2015 yılına kadar ham petrol üretimini 300 milyon tona çıkarmayı hedeflemektedir. ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin verilerine göre; Kazakistan 5,3 milyar ton rezerv miktarıyla dünyada 9'uncu sırada bulunmaktadır. Kazakistan petrolü daha çok ülkenin batı kısmından çıkartılmaktadır. Doğalgaz rezervleri açısından da oldukça zengin olan Kazakistan, bu alanda dünyada 12'inci sırada yer almaktadır.

Madencilik ve metalürji ülke ekonomisinin ikinci gelişmiş sanayi koludur. Altın, kömür, demir, uranyum, mangan, bakır, uranyum, krom, çinko, kurşun Kazakistan'ın doğal kaynakların başında gelmektedir. Doğal zenginlikler bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Uranyum, krom, çinko, kurşunda dünyada 2'inci, manganda 3'üncü, bakırda 5'inci, kömür, demir ve altında ilk onda bulunmaktadır. Ayrıca Kazakistan'da 1996 yılında dünyanın en büyük 3. altın madeni bulunmuştur.

Ülke topraklarının yaklaşık 1/5'i tarım arazisidir. Ülkede başta buğday olmak üzere arpa, tütün, şeker pancarı ve pirinç yetiştirilmektedir. Kazakistan tahıl üretiminde BDT ülkeleri içerisinde Rusya ve Ukrayna'dan sonra 3. sıradadır. Ülkede çayır ve mera alanlarının çokluğu dolayısıyla küçükbaş hayvancılığı yaygındır.

Aynı zamanda sanayi de, tarım ekonomisi de gelişmiş olan ülkede traktörler ve tarım teknik ürünleri üretilmektedir.

Ulaşım ağının büyük bölümü demiryollarından oluşur. Demiryolları ülke içi ve uluslararası yolcu ve yük taşımacılığını sağlar. Aynı şekilde karayolu taşımacılığı da gelişmiştir. 2007 verilerine göre toplamda 86000 km. otoyolun yaklaşık 13000 kilometresi Kazakistan'ı Asya ve Avrupa'ya bağlamaktadır.

Kazakistan Ajansının verilerine göre; 2008'de ülkede işsizlik oranı % 6,9'dur. 2008 yılı ölçümlerine göre ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası 184.3 milyar dolardır.

Kazakistan'da 5 önemli ekonomi bölgesi vardır. Kuzeyinde demir, kömür çıkarımı, makine sanayi ve petrol ürünleri dikkati çekmektedir. Ülkenin doğusunda demir harici metaller çıkartılmakta, orman ürünleri ve makine üretimi yapılmaktadır. Batı Kazakistan ise sadece Kazakistan'ın değil, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında da petrolün en fazla çıkarıldığı yerlerden biridir. Ülkenin orta kısmında kara ve diğer metaller, makine üretimi yapılmaktadır. Güney Kırgızistan'a baktığımızda pamuk, pirinç, yün, tahıl, meyve, sebze, üzüm, hafif sanayi ürünleri, balıkçılık ve orman ürünleri gelişmiştir.

Ülkede çalışanların % 60'ı hizmet sektöründe çalışırken, % 24'ü tarım, balıkçılık ve ormancılık işleriyle uğraşmaktadır. Sanayi sektöründe çalışanların payı ise % 16'dır.

Kazakistan'da başta Ekibastuzski, Maykubinski, Turgayski ve Karagandinski olmak üzere 37 elektrik üretim istasyonu bulunmaktadır. Hidroelektirik enerji üretilen yerler ise Buhtarminski, Ust-Kamenogorski ve Kapçayski bölgeleridir.

1993'den itibaren ülkenin para birimi Tenge'dir. Kazakistan'ın ihracat yaptığı ülkeler Çin, Almanya, Rusya olurken, ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında Rusya, Çin, Almanya ilk sırada gelmektedirler. İhraç ürünleri arasında petrol ve petrol ürünleri, makineler, metaller, buğday, kömür, yün ve et yer almaktadır. İthal ürünlerinin başında ise makine ve taşımacılık ekipmanları, gıda sanayi ürünleri gelmektedir.

Eğitim
Kazakistan, 1940 yılından beri Kiril kökenli alfabe kullanmaktadır. Son yıllarda Latin alfabesi kökenli "yeni Kazak alfabesi" çalışmalarına başlanmış, bu geçiş ile mevcut alfabe ile basılmış yazılı kültür birikiminden kopmamanın yollarını bulmak üzere çeşitli komisyonlar kurulmuştur. Resmi dil olan Kazakçayı koruma ve geliştirme amaçlı özel programlar geliştirilmekte, devlet destekli modern programlar ve yeni yöntemler geliştirilmektedir.

Kazakistan Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği ‘Bolaşak programı’ ile başarılı Kazak öğrenciler, devletin eğitim programı çerçevesinde ihtiyaç duyulan alanlarda, başta Amerika olmak üzere Avrupa ülkelerinde yükseköğrenim görmektedir. Mevcut meslek okullarının geliştirilip yaygınlaştırılması da devletin 2010 yılına dek eğitim alanında yapılmasını öngördüğü çalışmalar içerisindedir.

120'yi aşkın yüksek eğitim kurumu bulunan ülkede, Kazakistan Devlet Üniversitesi, Bilimler Akademisi ve El Farabi Üniversitesi en eski üniversitelerin başında gelir.

Kazakistan'da, 27 Kazak-Türk Lisesi ve 2 üniversite bulunmaktadır. Bunlardan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi 1991'de ulusal üniversite olarak kurulmuş, daha sonraları Kazak-Türk ortak statüye geçirilmiştir. Uluslararası Süleyman Demirel Üniversitesi ise 1996 yılında açılmıştır.

TİKA Başkanlığı ile T. C Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Büyük Öğrenci Projesi" kapsamında 1992-2007 yılları arasında yaklaşık 4000 Kazak öğrenci Türkiye'de eğitim görmüştür.

Dış İlişkiler

Zengin enerji kaynaklarından aldığı gücü jeopolitik konumunun önemi ile birleştiren Kazakistan, dış politikasında çok yönlülük ilkesini benimsemiştir. Diğer devletler ile olan ilişkilerinde ulusal ekonominin gelişime katkı sağlayacak ve bölgesel barışı güçlendirecek şekilde hareket etmektedir. 1994 yılında ‘Avrasyacılık’ düşüncesini açıklayan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e göre, "Kazakistan'ın geleceği Asya ve Avrupa'da; Doğu'da ve Batı'dadır."

Bu bağlamda, 1995 yılında Avrupa Birliği ile Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması imzalamış, 1996'da Şanghay İşbirliği Organizasyonu'nun kurulmasına öncülük etmiştir. 2000 yılında ise Kırgızistan, Beyaz Rusya, Rusya, Tacikistan ile yapılan anlaşmalar sonucunda Avrasya Ekonomik Topluluğu'nu kurmuştur. Daha sonra Moldova, Ukrayna, Özbekistan'ın katıldığı toplulukta Ermenistan gözlemci statüsündedir. 2001 yılında Kazakistan ve ABD arasında enerji ortaklığı için bir memorandum imzalanmıştır. 2010 yılında AGİT dönem başkanlığını üstlenecek olan Kazakistan, Dünya Ticaret Örgütü ile yakın ilişki içerisindedir.

Dünya Bankası'nın 2009 yılı için hazırlamış olduğu rapora göre Kazakistan 181 ülke arasında yatırım yapılabilirlik açısından 70'inci sırada yer alarak, Rusya Federasyonu'nu geride bırakmıştır. Aynı rapora göre Türkiye 59. sıradadır.

Kazakistan'ın en önemli ticari ortağı Rusya'dır. Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Avrupa Birliği ülkeleri, Kazakistan'ın sıkı işbirliği içinde olduğu ülkelerdir.

Rusya Federasyonu'nun Kazakistan dış ticaretindeki payı 2007 verilerine göre % 25 civarındadır. Ayrıca, iki ülkenin önemli işletmelerinin ortak yatırımları, değişik alanlarda güç birliği sağlayarak dünya piyasalarında söz sahibi olmalarına olanak tanımaktadır. Örneğin Astrahan Tahıl Terminali ve Rus Vagna Gemicilik kuruluşlarının ortak çalışmaları sonucunda, Astrahan'dan İran'a gemi taşımacılığı ile tahıl ihracatına başlanmıştır.

Ülkenin enerji politikası ve bulunduğu konum dış ilişkilerinde de önemli yer tutmaktadır. Bu çerçevede, Kazak petrolünün dünyaya çıkışında doğu ve batı olmak üzere iki rota izlenmektedir. Doğu rotası, Hazar kıyısından Çin'in Alaşenko kentine kadar olan hattı takip ederek boylu boyunca Kazakistan'ı geçmektedir. Yıllık 10 milyon ton petrol taşınan boru hattı Kazakistan'ın Atasu bölgesinden başlayıp Çin'in Alaşankou bölgesinde bitmektedir. Bu hattan 2008 yılında 12 milyon 528 bin ton petrol taşınmıştır.

Batı rotasında ise Rusya önemli rol oynamaktadır. 20 Aralık 2007'de Rusya, Türkmenistan, Kazakistan arasında yapılan anlaşma ile Hazar Kıyısı Boru Hattı'nın inşasına başlanmıştır. Hazar Kıyısı Boru Hattı projesi inşasının 2010 yılında tamamlanmasıyla Türkmen gazı, Hazar Denizi doğu sahiline dek ulaşmış olacaktır. Bu yeni hatla Türkmen gazının Rusya'nın ana boru hattına aktarılması planlanmaktadır.

Kazakistan-Türkiye İlişkileri
Günümüzde, Kazakistan'da Yabancı Sermaye Kanunu ile kurulmuş olan 500'den fazla Türk şirketi ve Kazak-Türk ortaklıkları bulunmaktadır. Türk firmalarının Kazakistan'da başlıca ilgi alanları inşaat ve müteahhitlik hizmetleri, sınai tesis yapımı, hafif sanayi, gıda, madencilik, ticaret, metalürji, tekstil, telekomünikasyon, elektrik santralleri yapımı, otel ve iş merkezleri yapımıdır.

Türkiye'nin Kazakistan'a gerçekleştirdiği ihracat malzemelerinin başında çeşitli gıda maddeleri, giyim eşyaları, otomatik telefon santralleri, deri işleme cihazları, sentetik halı ve kilim, zirai mücadele ilaç ve bitkileri, makarna imalat cihazları, seramik eşyalar, demir-çelik ve alüminyum ürünleri, elektrikli ev aletleri gelmektedir. Kazakistan'dan yapılan ithalat ise hayvansal ürünler, buğday, deri, alüminyum alaşımları, kalaylı demir-çelik gibi malları kapsamaktadır.

1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Türkiye ve Kazakistan bulundukları konum itibariyle önemli coğrafi alanlarda yer almaktadır.

Kazak petrol ve gazının dış pazarlara taşınması için Türkiye'nin jeopolitik konumu önemlidir. Kazak petrollerinin Hazar Denizi'nden Bakü'ye oradan da Bakü-Ceyhan-Tiflis boru hattıyla Akdeniz'e ulaştırılması planlanmaktadır.

Kazakistan Türkiye ilişkilerinin diplomatik olarak başlama tarihi 2 Mart 1992'dir. Söz konusu tarihte, iki ülke arasında ‘Diplomatik İlişkiler Kurma Protokolü' ve ‘Vize Muafiyeti Anlaşması' imzalanmış ve halen yürürlükte olan Kazak ve Türk vatandaşlarının 30 gün süreyle karşı tarafın topraklarına vizesiz giriş yapabilmeleri sağlanmıştır.

Tüm Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde başarıyla çalışan Türk inşaat firmaları, Kazakistan'da da kendilerini ispat etmişlerdir. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Astana Uluslararası Havaalanı, Cumhurbaşkanlığı Konutu, Intercontinental Astana Oteli, Kazakistan Milli Müzesi başta olmak üzere önemli projeler Türk müteahhitleri tarafından inşa edilmiştir.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi de hızla artmaktadır. 1992 yılında ticaret hacmi 30 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2008 itibariyle, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Türkiye Kazakistan'a 2 milyar dolarlık yatırım yapmıştır. Kazakistan ise Türkiye'de 700 milyon dolarlık yatırımda bulunmuştur. Her iki ülke bu rakamların hızla artması gerektiğini savunurken, 2015 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar olması hedeflenmektedir.

İki ülke eğitim alanında da işbirliği içerisindedir. Kazakistan'ın eğitimini anlattığımız bölümde de değindiğimiz gibi, 31 Ekim 1992 tarihinde Türkiye ve Kazakistan Hükümetleri tarafından imzalanan İşbirliği Anlaşması ile 1993 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi kurulmuştur. Kazakistan'ın Türkistan şehrinde kurulan üniversitede yaklaşık 2000 öğrenci eğitim görmektedir. Bunlardan yaklaşık 500'ü Türk vatandaşıdır. Ayrıca Kazakistan'da çok sayıda Kazak-Türk Lisesi bulunmaktadır. Almatı'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı "Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi" faaliyet göstermektedir

Kazakistan, Türkiye'nin girişimiyle 1992 yılında başlatılan "Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi" ne katılmıştır. Zirve'ye Türkiye ve Kazakistan dışında katılan diğer ülkeler Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dır.

Kazakistan'ın Türkiye'de Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Antalya, Bursa, İzmir Fahri Konsoloslukları bulunmaktadır. Türkiye ise Astana Büyükelçiliği ve Almatı Başkonsolosluğu ile temsil edilmektedir.