Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezi

MENU
Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezi

İçinde yaşadığımız dönemde gerek Batı ile Doğu, gerekse de Kuzey ile Güney toplumları arasındaki ilişkilerin çatışma ortamından çıkarılarak barışçıl bir zemine çekilmesi, siyasal, kültürel ve ekonomik alışverişin teşvik edilmesi, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafi konumdan ötürü büyük önem taşımaktadır.

Farklı toplum ve kültürler arasında barışçıl bir anlaşma ve diyaloğu sağlayabilmek için farklı kültürler üzerinde karşılaştırmalı ve disiplinler arası çalışmalar yapılması, kültürel ayrılıklar ve ortaklıklar konusunda farkındalık yaratan incelemeler gerçekleştirilmesi, hem kültürel hem de ekonomik ilişkilerin olumlu bir biçimde şekillendirilmesi için son derece önemlidir. Merkez'in amacı, kültür olgusunun ve kültürlerarası diyaloğun farklı boyutlarıyla ve bütüncül bir biçimde irdelenmesine katkıda bulunacak disiplinler arası etkinliklere ve araştırmalara ortam sağlamaktır.