Academic Staff

MENU

Additional Lecturers

  • Prof. Tayfun ATAY
  • Assoc. Prof. Elif ÇELEBİ ÖNCÜ
  • Lect. Asude BALABAN DAĞAL
  • Lect. Nazife Hülya BİLGİN
  • Lect. Ahmet Zeki ORTA
  • Lect. Pınar ŞEN