Faculty Executive Board

MENU
Prof. Dr. Deniz Gökçe MERAL Dean
Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY Professor Representative
Prof. Dr. Işın ULUKAPI Professor Representative
Prof. Dr. Enver Sedat KÜÇÜKAY Professor Representative
Doç. Dr. Bahadır KAN Associate Professor Representative
Doç. Dr. Serkan SARIDAĞ Associate Professor Representative
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe AYKOL ŞAHİN Dr. Faculty Member Representative