Faculty Executive Board

MENU
Prof. Deniz Gökçe MERAL Dean
Prof. Işıl KÜÇÜKAY Professor Representative
Prof. Işın ULUKAPI Professor Representative
Prof. Enver Sedat KÜÇÜKAY Professor Representative
Assoc. Prof. Sibel KAYAALTI YÜKSEK Associate Professor Representative
Assoc. Prof. Cansu BÜYÜK Associate Professor Representative
Asst. Prof. Merve KÜTÜK ÖMEROĞLU Dr. Faculty Member Representative