Başvuru Koşulları

MENU

1. Her iki program da, öğretim üyesi potansiyelimizden azami yararlanmak amacıyla yeterli bir İngilizce bilgisi aramaktadır. Ancak programımız, İngilizcenin yanısıra Almanca, Rusça, Fransızca, Çince gibi bir B ve/veya C dilinde yeterli olan adaylara da açıktır. Aday B dili için aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip değilse yabancı dil yeterliği Üniversitemiz Yabancı Dil Biriminin yapacağı yeterlik sınavı ile belirlenir. Aday bu sınavdan en az 70 puan almalıdır. Yabancı dil Yeterlik belgelerinin geçerlik süresi 2 yıldır. C dili için ise, ilgili dilde düzenlenmiş devlet sınavları belgelerinin (İspanyolca için DELE gibi) ve puanlarının geçerliği üniversitemizin kurullarınca değerlendirilir. Gerektiğinde, başvuran adaylar için C dillerinde yeterlik sınavları da kurumumuzca yapılacaktır.

2. Çeviri yüksek lisans programı, mütercim tercümanlık eğitimi almamış adaylara da açıktır, özellikle farklı alanlardan lisans mezunlarının yararlanması düşünülerek planlanmıştır.

  • YDS: 70
  • TOEFL-PBT: 550
  • TOEFL-CBT: 213
  • TOEFL-IBT: 79
  • TWE: 4,5
  • IELTS: 7

3. Başvuru için aranan minimum ALES dereceleri şunlardır: Eşit Ağırlık 55 ve Sözel 55. ALES puanı olmayanlar programımıza bu sınava sonradan girmek şartıyla şartlı öğrenci olarak başvurabilirler.