Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.00 not ortalaması ile tamamlanması, yüksek lisans tezi veya dönem projesinden başarılı olunması gerekmektedir. Programdan mezun olanlar İngilizce Pazarlama Yüksek Lisans derecesine sahip olacaklardır.

Programdan mezun olan öğrenciler, gerek reel sektör gerekse kamu sektöründe başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren kamu ve özel kurumlarda, pazarlama ve satış gibi faaliyet alanlarında yönetici ve yönetici yardımcısı unvanlarıyla istihdam edilebileceklerdir.