Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Öğrenciler 6 zorunlu, 3 seçmeli dersi belirtilen başarı kriterlerine göre tamamlamalıdır. 21 kredi dersi tamamlayan öğrenciler tez çalışmasına belirlenen danışman öğretim üyesi ile birlikte başlayabilirler. Hazırlanan tez çalışması savunma sınavı ile sonuçlandırılarak aday öğrenci çalışmasını tamamlamış olur.

Mezunlar Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans Derecesine sahip olacaklardır. Programdan mezun olanlar başta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullar olmak üzere tüm eğitim kurum ve kuruluşlarında okul öncesi öğretmenliği alanında uzman, yönetici, yönetici yardımcısı, denetmen, eğitim uzmanı, eğitim araştırmacısı vb. konumlarda görev yapabilecekleri gibi, yüksek öğretim kurumlarında okul öncesi öğretmenliği alanında öğretim görevlisi olarak görev yapabilirler. Program ülkenin nitelikli insan gücü alanında ihtiyaç duyulan önemli bir açığın kapatılmasına katkıda bulunacağı için, programı tercih edecek öğrenciler için kısa zamanda iş bulma avantajı sağlaması bakımından, eğitim alanında en fazla tercih edilen program olma özelliği taşımaktadır.