Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Tezsiz Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin en az 24 kredilik ders yükünü tamamlamaları, 4.00 üzerinden 2.00 not ortalamasını sağlamaları, seminer dersinden ve hazırladıkları Dönem Projesi için başarılı notu almaları gerekmektedir. Tezli Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin en az 24 kredilik ders yükünü tamamlamaları, 4.00 üzerinden 2.00 not ortalamasını sağlamaları, seminer dersinden ve hazırladıkları Tez için başarılı notu almaları gerekmektedir.

Programdan mezun olanlar Ekonomi Hukuku Yüksek Lisansı derecesine sahip olacaklardır.

Programdan mezun olan öğrenciler, gerek reel sektörde gerekse finans sektöründe faaliyet gösteren kamu kurumları ve özel kurumlarda hukuk, strateji, yönetim, pazarlama ve satış gibi faaliyet alanlarında yönetici, yönetici yardımcısı veya yönetici adayı olarak istihdam edilebileceklerdir. Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans programlarının tamamlanmasının uygulamada, daha işe alınırken dahi 1 - 2 yıllık iş tecrübesi ile eşdeğer tutulduğu ve bu programları tamamlayanlara işe alınma ve işyerinde yükselmede öncelik tanındığı gözlemlenmektedir.