Ders Programı

MENU

Tezsiz Yüksek Lisans Toplam 10 Ders (30 kredi) + bitirme projesinden oluşur.

I. DÖNEM
Zorunlu:
- MY 502 Yöneylem Araştırması (3+0)
- MY 503 Uygulamalı İstatistik ve Deneysel Tasarım (3+0)

Seçmeli:
- MY 521 Proje Yönetimi ve Ürün ve Servis Geliştirme Süreci(3+0) (YENİ DERS)
- MY 522 Operasyonların yönetimi /Üretim Yönetimi(3+0) (YENİ DERS)
- MY 511 Yönetim Bilişim Sistemleri (3+0)
- MY 512 Stratejik Planlama (3+0)
- MY 519 Satın Alma Yönetimi(3+0)
- MY 509 Proje Yönetimi (3+0)

II. DÖNEM
Zorunlu:
- MY 504 Mühendislik Yönetimi için Finansal Analiz (3+0)

Seçmeli:
- MY 505 Karar Modelleri (3+0)
- MY 514 Tahmin Yöntemleri (3+0)
- MY 501 Araştırma Metodolojileri (3+0)
- MY 515 Kalite Planlama ve Mühendislik (3+0)
- MY 516 Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi (3+0)
-MY 523 Mühendislik Yönetiminde Özel Konular (YENİ DERS)
- Mühendisler için Hukuk
- Araştırma Metodolojileri
- Fikri Mülkiyet Hakları
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- MY 517 Stratejik Pazarlama (3+0)
- MY518 Lojistik Yönetimi (3+0)

NOT: Yukarı ifade edilen tablo mininum sürede tamamlama için izlenecek yolu göstermektedir. Tezsiz yüksek lisans max süresi 3 dönemdir.