Ders Programı

MENU

Kredili Zorunlu Dersler
ISG 501 Güvenlik Mühendisliği
ISG 503 Risk Yönetimi ve Değerlemesi
ISG 504 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
ISG512 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
ISG 505 Bitirme Projesi

Kredili Seçmeli Dersler
ISG506 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik
ISG515 Elektrik ve Uygulamaları
ISG517 Yangın ve Kimyasallar
ISG518 Teknik Uygulamalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
ISG519 İşyeri Risk Etmenleri
ISG525 Örgütsel Davranış
ISG 510 Meslek Hastalıkları
ISG 511 Üretim
ISG 512 İş Güvenliği ve Mühendislik
İSG 513 İşyerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri

Tezsiz Yüksek Lisan Toplam 10 Ders (3o kredi) + Bitirme Projesinden oluşur.

Tezsiz YL Programı için;

1. Yarıyıl
Dersin AdıTUKECTS
Zorunlu ders 3 0 3 6
Zorunlu ders 3 0 3 6
Seçmeli Ders 3 0 3 6
Seçmeli Ders 3 0 3 6
Seçmeli Ders 3 0 3 6
Toplam kredi15
2. Yarıyıl
Dersin AdıTUKECTS
Zorunlu Ders 2 0 3 6
Zorunlu Ders 3 0 3 6
Seçmeli Ders 2 0 3 6
Seçmeli Ders 2 0 3 6
Seçmeli Ders 2 0 3 6
Dönem Projesi
Toplam Kredi15