Program Yapısı

MENU

Tezsiz Yüksek Lisans Programı, tüm lisans eğitimi almış olan üniversite mezunlarına yönelik açılmıştır. Bilgisayar Mühendisliği’nden farklı bölümlerin mezunlarına yönelik, ayrı bir Bilimsel Hazırlık Programına gerek kalmadan, programın ileri düzeydeki seçmeli dersleri almalarını sağlayan zorunlu dersler hazırlanmıştır. Zorunlu derslerin başarılması ile seçmeli dersler ve bitirme projesi ile eğitime devam edilecektir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programında en az 10 ders ve seminer dersinin (toplam 30 kredi) alınması ve başarılması zorunludur. İlk yarıyılda alınması gereken zorunlu dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler için, ikinci yarıyıl başında danışman atanır. Programın tamamlanması için, alınması gereken derslerin ve bitirme projesi çalışmasıyla ilgili aşamaların, 'İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olarak başarıyla tamamlanması gerekir. Bitirme Projesi çalışmaları, öğrencilerin ilgi duydukları ve araştırma/geliştirme yapmak istedikleri alanlar da dikkate alınarak danışmanları ile görüşmelerinin ardından belirlenir ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından atanan danışman gözetiminde yürütülür.