Eğitim Gün ve Saatleri

MENU

Programımız, akademik takvimde belirtilen haftalarda Kadıköy, Mecidiyeköyve Bahçelievler yerleşkelerinde hafta içi akşam ve hafta sonu açık sınıflarında yapılmaktadır.