Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Tezli Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması, seminer ve yüksek lisans tezinden başarılı olması, yüksek lisans çalışmalarından ulusal ve/veya uluslararası sempozyum bildirisi veya ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergi makalesi olarak en az 1 akademik yayın yayınlamış veya kabul edilmiş olması gerekmektedir. Tezli YL Programından mezun olanlar uzmanlık alanında 'Yüksek Lisans Diploması' alırlar.

Patlayıcı Mühendisliği Programı, dünya genelinde de yaygın olarak öne çıkan bir uygulamadır. Bu alanda görev yapan uzmanlar; merkezi ABD de bulunan dünya genelinde 6000 civarında üyesi olan Uluslararası Patlayıcı Mühendisleri Derneği (International Society Of Explosive Engineers, ISEE) bünyesinde üye olarak ve bu kuruluşun her yıl düzenli olarak yapmakta olduğu konferanslar, seminerler, dergiler vasıtasıyla bilgi ve birikimlerini artırma olanağına sahip olacaklardır. Açılacak olan bu program, aynı bağlamda hizmet vermek üzere kurulmuş bulunan Türkiye Patlayıcı Mühendisliği Derneği tarafından da desteklenmektedir. Ayrıca programdan mezun olanlar Uluslararası Patlayıcı Mühendisleri Derneği (ISEE) faaliyetlerine katılabilmektedirler.