Ders Programı

MENU

Tezli Yüksek Lisans Toplam 7 Ders (21 kredi) +Seminer+Yüksek Lisans tezinden oluşur

I. DÖNEM
Zorunlu:
- MY 502 Yöneylem Araştırması (3+0)
- MY 503 Uygulamalı İstatistik ve Deneysel Tasarım (3+0)

Seçmeli:
- MY 521 Proje Yönetimi ve Ürün ve Servis Geliştirme Süreci(3+0) (YENİ DERS)

- MY 522 Operasyonların yönetimi /Üretim Yönetimi(3+0) (YENİ DERS)
- MY 511 Yönetim Bilişim Sistemleri (3+0)
- MY 512 Stratejik Planlama (3+0)
- MY 519 Satın Alma Yönetimi(3+0)
- MY 509 Proje Yönetimi (3+0)

II. DÖNEM
Zorunlu:
- MY 504 Mühendislik Yönetimi için Finansal Analiz (3+0)

Seçmeli:
- MY 505 Karar Modelleri (3+0)
- MY 514 Tahmin Yöntemleri (3+0)
- MY 501 Araştırma Metodolojileri (3+0)
- MY 515 Kalite Planlama ve Mühendislik (3+0)
- MY 516 Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi (3+0)
- MY 523 Mühendislik Yönetiminde Özel Konular (YENİ DERS)
- Mühendisler için Hukuk
- Araştırma Metodolojileri
- Fikri Mülkiyet Hakları
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- MY 517 Stratejik Pazarlama (3+0)
- MY518 Lojistik Yönetimi (3+0)

Dönem III ve IV :
MY 508 Y.LİSANS Tezi ZORUNLU

NOT: Yukarı ifade edilen tablo mininum sürede tamamlama için izlenecek yolu göstermektedir. Tezli yüksek lisans max süresi 3 yıl ( 6 dönemdir). Derslerin en geç 2. Yıl sonunda bitmesi gerekmektedir. 3.cü yıla yani 5.ci dönemine ders bırakan öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez danışmanın 1. Dönem atanması, 2. Dönem sonunda da tez konusunun belirlenmesi ve enstitüye bildirilmesi gerekmektedir.