Ders Programı

MENU

Kredili Zorunlu Dersler
ISG 501 Güvenlik Mühendisliği
ISG 503 Risk Yönetimi ve Değerlemesi
ISG 504 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
ISG512 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
İSG 524 Seminer

Kredili Seçmeli Dersler
ISG506 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik
ISG515 Elektrik ve Uygulamaları
ISG517 Yangın ve Kimyasallar
ISG518 Teknik Uygulamalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
ISG519 İşyeri Risk Etmenleri
ISG525 Örgütsel Davranış
ISG 510 Meslek Hastalıkları
ISG 511 Üretim
ISG 512 İş Güvenliği ve Mühendislik
İSG 513 İşyerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri

Tezli Yüksek Lisans Toplam 7 Ders (21 kredi) +Seminer+Yüksek Lisans tezinden oluşur.

Tezli YL Programı için;

1. Yarıyıl
Dersin AdıTUKECTS
Zorunlu ders 3 0 3 6
Zorunlu ders 3 0 3 6
Seçmeli Ders 3 0 3 6
Seçmeli Ders 3 0 3 6
Dönem Toplam kredi12
2. Yarıyıl
Dersin AdıTUKECTS
Zorunlu Ders 2 0 3 6
Zorunlu Ders 3 0 3 6
Seçmeli Ders 2 0 3 6
Seminer dersi
Dönem Toplam Kredi9
3. Yarıyıl
Dersin AdıTUKECTS
Tez dersi
4. Yarıyıl
Dersin AdıTUKECTS
Tez dersi
Toplam kredi 21

NOT: Yukarı ifade edilen tablo mininum sürede tamamlama için izlenecek yolu göstermektedir. Tezli yüksek lisans max süresi 3 yıl ( 6 dönemdir). Derslerin en geç 2. Yıl sonunda bitmesi gerekmektedir. 3.cü yıla yani 5.ci dönemine ders bırakan öğrencinin ilişiği kesilir. Tez danışmanın 1. Dönem atanması, 2. Dönem sonunda da tez konusunun belirlenmesi ve enstitüye bildirilmesi gerekmektedir.