Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Tezli Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması, seminer ve yüksek lisans tezinden başarılı olması, yüksek lisans çalışmalarından ulusal ve/veya uluslararası sempozyum bildirisi veya ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergi makalesi olarak en az 1 akademik yayın yayınlamış veya kabul edilmiş olması gerekmektedir. Tezli YL Programından mezun olanlar uzmanlık alanında 'Yüksek Lisans Diploması' alırlar.

6331sayılı yasaya göre 'Lisansüstü İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi alan kişilerin, doğrudan B sertifika sınavına girmeleri kabul edilmiştir. İnşaat, maden ve üretim yapan ağır sanayi işletmelerinde uzman açığı bulunmaktadır.

Tezli öğrenciler için 2 dönem ders 2 dönem tez olmak üzere 4 dönem sürmektedir. Tezli Program max süre 6 dönemdir. Derslerin maximum 4.dönem sonunda bitmesi gerekmektedir.