Bölüm Hakkında

MENU
Bölüm Hakkında

Geleceğin iş hayatı profesyonellerini ve girişimcilerini yetiştirecek şekilde tasarlanan Okan Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık programı, iş ve finans dünyasının merkezi İstanbul’da bankacılık ve sigortacılık eğitimini teori ile pratiği birleştirecek şekilde hayata geçirecektir. İş hayatının gerçeklerini güçlü bir teorik alt yapının üzerine inşa etme esasına dayalı olan modüler uygulama eğitimi yapısı itibariyle Okan Bankacılık ve Sigortacılık, mezununa avantaj sunmayı hedeflemektedir.

Küresel ve Türkiye’ye özgü ekonomi ve iş dünyasındaki gelişmelere bağlı olarak Bankacılık ve Sigortacılık eğitimi özel bir önem kazanmıştır. Ekonomi-politik ve teknolojik değişimler kariyer ve iş alanlarında yeni fırsatlar yaratmaktadır. Gelecek yöneticilerin en önemli özelliği “değişime uyum sağlama ve değişimi yönetebilme” becerileri olacaktır.

Okan Bankacılık ve Sigortacılık eğitiminin temel prensipleri :

  • Gelecek odaklı iş ihtiyaçlarına özgü akademik program tasarımı
  • Temel yönetici ve lider yetkinliklerini geliştirme odaklı
  • Güçlü bir akademik kadro ile sağlam teorik alt yapı oluşturmak
  • Zengin alt uzmanlık alanlarıyla modüler program uygulaması
  • Sektör paydaşlarıyla birlikte verilen markalı seçmeli alan dersleri
  • İnovasyon ve Girişimciliği merkeze alan yaklaşım
  • 4’ncü Endüstri Devrimine uygun yöneticilik alt yapısı kazandırmak
  • Simülasyon ortamında iş tecrübesi kazanma ve kalıcı öğrenme modeli kullanmak
  • Sürdürülebilir bir gelecek oluşumuna katkı sağlayabilecek bilinç düzeyinde, toplumsal ve sosyal sorumluluk değerleri kazandırmak
  • Öğrenmeyi öğrenmiş, inovatif çözüm üretme başarısı, iletişim becerileri ve öz güveni yüksek alanında yetkin mezunlar yetiştirmek

Bankacılık ve Sigortacılık programı, alanlarında deneyimli ve uzman akademik kadro tarafından tüm derslerin Türkçe verileceği ve teorik bilginin uygulamaya yansıyacağı nitelikli bir lisans eğitimi sunmaktadır.

Temel derslerin verildiği ilk yıldan sonra, öğrenciler alan derslerini Türkçe olarak almaktadır. Bunun yanı sıra, 5. ve 6. yarıyılda öğrenciler Rusça, Çince, Almanca ve Arapça olmak üzere zorunlu bir yabancı dersi seçmektedirler. Bu doğrultuda, mezunlar seçtikleri yabancı dili iş hayatlarında kullanma imkanına sahip olacaklardır.

Programımızın temel faydası, öğrencilere analitik düşünme vasıflarını sağlarken onları teknik ve uygulamaya dayanan bilgiler ve bir yabancı dil ile iş hayatında rekabete hazırlamaktır.

Bankacılık ve Sigortacılık programı, öğrencileri yerel ve global piyasalar ile iş çevresi için potansiyel yöneticiler olarak yönlendirmeyi ve onlara sosyal sorumluluk, güçlü iletişim vasıfları ile yüksek özgüven kazandırmayı hedeflemektedir.