Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Toplumsal refahın artmasında, sanayileşme sürecinin hızlanmasında ekonomik büyümeyi hızlandıran, ülke ekonomilerinin büyüklüklerini diğer ülke ekonomilerine göre daha güçlü kılan sektör, finans sektörüdür. Bu sektörün kurumları, alt piyasaları ve finansal ürünleri ne kadar çeşitli ise, ne kadar gelişmiş ise fon fazlası olan birimlerden fon açığı olan birimlere en düşük aktarılabilir maliyetler ile kaynak aktarımı en etkin ve verimli şekilde gerçekleşecek, ekonominin kıt kaynaklarının ülke ekonomisinin kalkınmasına olan katkısı da o denli büyük olacaktır. Finans sektöründe bu işlevi yerine getiren ana sektörler ise bankacılık ve sigortacılık sektörleridir.

Günümüzde uygulanan ulusal ve uluslararası ekonomi politikalarının hedeflenen, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yaşanan çeşitliliğin ve uluslararası rekabetin getirdiği güçlüklerle başa çıkabilecek, fırsatları değerlendirebilecek, bu alanlarda çalıştığı kuruma değer katabilecek insan gücünün yetiştirilmesidir.

Ekonomi içinde bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin sahip olduğu önem, bu sektörlerde faaliyet gösteren kurumların hizmetlerinde ve finansal ürünlerinde artan çeşitlilik, bu alanlarda çalışacak nitelikli meslek elemanlarına olan talebi de artırmaktadır. Bu talepler doğrultusunda bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yetiştirilecek nitelikli meslek elemanlarının sayılarının artırılması ve bu elemanların devamlılığının sağlanması, önümüzdeki dönemlerde de hedeflenecek ekonomi politikalarının amaçları arasında en başta gelenini oluşturmaktadır.

Programımızda bankacılık ve sigortacılık mesleklerine gönül veren, bu mesleklerde geleceğini şekillendirecek olan bankacı ve sigortacı adaylarını, sizleri aramızda görmek biz eğitimcileri son derece mutlu edecektir.

Okan ailesi olarak hepinize aramıza hoş geldiniz der, sevgi ve saygılarımı sunarım.