Bölüm Hakkında

MENU

Dünyanın ve ülkemizin yıldızı parlayan ve hızla gelişen sektörü Lojistik, Türkiye'nin coğrafik avantajları nedeniyle önemli bir istihdam ve ulusal gelir kaynağı olabilecek bir sektör konumundadır. Önemli olan doğru kararları doğru zamanlarda almaktır. Bunun için de her konuda olduğu gibi lojistik alanda da bilimsel temellere inilmek durumundadır.

Lojistik ve Taşımacılık Bölümü, lojistik alanında verdiği çok yönlü üniversite eğitimi ile Türkiye’nin bu alanda öncülük eden ve uluslararası üne sahip bir bölüm olmayı vizyon olarak benimsemiştir.

Bu kapsamda Lojistik ve Taşımacılık Bölümü’nün misyonu;

 • Üniversite ve master eğitimi, araştırmalar, v.s. gibi yollarla, sektörün ileri gelen örgütleri ve topluluklarıyla işbirliği içerisinde bu alanda bilgi birikimi yaratmak, geliştirmek, yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirmek ve topluma aktarmak,
 • Yetenekleri ve bilgisi olan, günümüzün teknolojik ve küresel iş ortamında seçmiş ve seçilmiş oldukları alanlarda başarılı olabilecek karakter sahibi mezunlar yetiştirebilmek için öğrencilerimize eğitim ve tecrübeyi beraberce vermektir.

Bu vizyon ve misyon çerçevesinde bölümümüzde geleceğin Lojistik Profesyonellerine, temel olarak;

 • İşletme
 • Lojistik
 • Yönetim

alanlarında bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Ayrıca;

 • Süreçlerle Yönetim,
 • Stratejik ve Analitik Düşünme,
 • Planlı Çalışma ve Takipçilik,
 • Müşteri Odaklılık,
 • Kendi Kendine Öğrenme,
 • Kendini Sürekli Geliştirme,
 • Bilgi Teknolojilerini Kullanma,
 • İletişim ve Takım Çalışması,
 • İsteğe bağlı olarak İngilizce yanında Çince,Rusça, Almanca, Arapça dil eğitimi

gibi gerekli olan diğer alanlarda nitelikli bireyler olmaları için gayret gösterilmekte ve bölümümüzün öğrenim ve eğitimi bu ölçütlere uygun bir biçimde tasarlanarak uygulanmaktadır.