Bölüm Başkanının Mesajı

MENU
Bölüm Başkanının Mesajı

İletişim kavramının hayatımızı şekillendirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Çağımızın ruhu birey olarak bizlerin toplumsal bağlarını teknolojinin desteğiyle daha önce ulaşılmamış bir düzeye çıkartıyor. Küreselleşmenin etkisinin kaçınılmaz şekilde her alanda hissedilmesi de bu yöndeki başka bir motivasyon kaynağı.

Ülkemiz de bu bağlamda büyük bir hızla gelişim gösteren ülkeler arasında. Genç nüfusumuz iletişimi yaşamlarının temeline koymakta ve tecrübe ettiğimiz dönüşümün itici gücü olmaktalar.

Günümüzün bireyselleşme ve sosyalleşme ihtiyaçları arasındaki etkileşim kaçınılmaz bir şekilde iş hayatını da etkilemekte ve kurumları değişime zorlamaktadır. Bireylerin farklılaşan ihtiyaçları ve değişen sosyal iklim hem kamu hem de özel sektör kuruluşlarını profesyonel iletişim çalışmaları yapmaya yöneltmiştir. Bu noktada halkla ilişkiler ve reklam bölümü mezunlarına yönelik yoğun ihtiyaç dikkat çekmektedir.

Bölümümüzün amacı, öğrencilerine öğretim hayatları süresinde halkla ilişkiler ve reklam alanlarında kariyer yapmalarına olanak sağlayacak nitelikleri kazandırmaktır. Bölümün öğretim programı eğitimin temelinde olan iletişim çalışmalarının yanında davranış bilimleri, pazarlama, reklam yaratımı ve üretimi, medya seçimi ve kullanımı, halkla ilişkiler kampanyaları yönetimi, etkinlik yönetimi alanlarını kapsamaktadır. Düzenli olarak derslerimize konuk edilen sektör uzmanları öğrencilerimizle iş yaşamı ve kariyer olanakları ile ilgili fikir ve tecrübelerini paylaşmaktadırlar. Sektörel uzmanlarla kurdukları iletişim ve staj sorumlulukları öğrencilerimizi öğrenim hayatlarının başından itibaren iş hayatı konusunda bilinçli hale getirmekte ve teori-pratik kavramlarını bağdaştırmayı öğretmektedir.

Her zaman ihtiyaç duyulan ve hiçbir zaman canlılığını yitirmeyecek olan iletişim sektöründe ilerlemeyi arzulayan öğrencileri bölümümüzde görmekten mutluluk ve gurur duyacağız.

Yrd. Doç. Dr. Özgür C. Taşdan
Bölüm Başkanı