Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Küresel rekabet ve risk ortamında işletmelerin başarısı doğru, güvenilir ve tam zamanında sağlanan bilgi ile desteklenmiş finansal kararlara bağlıdır. Muhasebe ve finans bilgisi kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüm birimler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Gerek reel sektör işletmelerinin gerekse finans sektöründe faaliyet gösteren ekonomik birimlerin muhasebe ve finans alanında teorik altyapı ve uygulama becerisine sahip nitelikli iş gücü talebi bulunmaktadır. Bölümümüz bu gereksinimi dikkate alarak hazırlanmış programı ile mezunlarının itibarlı bir meslek sahibi olmanın yanı sıra yüksek gelir ve kaliteli bir yaşama ulaşmalarına zemin hazırlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesindeki Muhasebe ve Denetim Bölümünde öğrencilere dört yıl boyunca temel işletmecilik, hukuk, muhasebe ve finans meslek dersleri verilmektedir.

Bölümümüzde ayrıca İngilizce'nin yanı sıra Rusça, Almanca, Çince gibi ikinci bir yabancı dil; çokuluslu şirketlerin faaliyetleri ve sektörde kullanılan LOGO, ETA gibi bilgisayar programları da öğretilmektedir.

Neticede öğrencilere kendi adlarına çalışma ya da bir işletmede muhasebe ve finans alanlarında görev alabilme şansı sunulmaktadır.