Bölüm Hakkında

MENU

Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme ve Bilgisayar Bilimlerini kapsayan disiplinler arası bir alandır. Bilişim sistemleri, tüm alanlarda olduğu gibi işletme alanında da günden güne artan yoğunlukta kullanılmaktadır ve kuruluşların vazgeçilemez bir parçası durumuna gelmiştir.

Bilişim alanındaki hızlı gelişmeler işletme ile ilgili konulara da sürekli olarak yenilikler getirmektedir ve bu değişime paralel olarak işletmelerde de gelişen bilişim teknolojilerine uyum sağlama gereği ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin, gelişen bilgisayar sistemlerinden etkin şekilde yararlanabilmeleri için çok iyi bir bilişim altyapısı yanında, uzmanlaşmış personele de sahip olmaları gerekmektedir. Bir taraftan Personel işlemleri, Muhasebe, Satış Yönetimi, Stok Kontrol, Üretim Planlama gibi birbiriyle ilişkili çok sayıda günlük operasyonların gerçekleştirilmesinde yoğun olarak kullanılan, diğer taraftan yönetici konumundaki kişilerin önemli konularda alacakları kararlar için çok önemli bilgi desteği sağlayan bu tür sistemlerin tasarımı, gerçekleştirimi ve uygulanması, yönetim bilişimcilerin en önemli çalışma konuları arasındadır. Kuruluşlar için hem Bilişim hem de İşletme konularında bu derece etkin rol oynayan Yönetim Bilişimciler bu alanda aranan kişiler olmaktadırlar.

Bölüm olarak amacımız, analitik düşünebilen, yenilikleri kısa sürede uygulayabilecek, kurumsal ve teknik sorunları kısa sürede çözümleyebilecek bilgi ve deneyime sahip, uluslararası düzeyde çalışabilecek Yönetim Bilişimciler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda hazırladığımız öğretim programımızın ilk yılında, İşletme ve Bilgisayar alanlarının temel dersleri yer almakta, ikinci yıldan itibaren, her iki alanda daha ileri düzeyli derslerle devam edilmektedir. Son iki yılda, bölümün zorunlu dersleri dışında öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre tercih edebilecekleri seçmeli derslerle, bu iki alandan birisinde daha fazla yoğunlaşabilmesi sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak başarılı öğrencilerimiz, uygun görülen bir alanda çift ana dal veya yan dal programına devam ederek, ek ücret ödemeksizin ikinci bir diploma ya da sertifika sahibi olabilmektedir.