Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Yapay çevremizi oluşturan ve seri olarak üretilen tüm kullanım ürünleri Endüstri Ürünleri Tasarımının konusunu oluşturur; yani yazı yazdığımız kalemden taktığımız gözlüğe, kullandığımız otomobile, oturduğumuz sandalye, mutfak aletlerinden elektronik eşyaya, giydiğimiz ayakkabı ya da taktığımız takıya kadar oldukça geniş bir kullanım yelpazesini kapsamaktadır. Bu alanlarda yeni tasarımlar geliştirmek endüstri ürünleri tasarımcısının işidir.

Tasarımcı tasarladığı ürünler ile yeni kullanım şekilleri geliştirerek toplumun yaşam biçimini belirleyen, değiştiren ya da alternatifler sunan kişidir. Bu nedenle tasarımcı, çevresini, insanları, gelişen teknolojiyi ve farklı kültürleri çok iyi analiz eden, değerlendiren ve yorumlayan, bunu yeni tasarımlarla buluşturan bir kimliğe sahip olmalıdır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitiminde, bütün sanat dalları, teknolojiye ve tekniğe dayalı tüm dallar, ekonomi ve hukuka kadar uzanan pek çok alan kullanılmaktadır. Teorik bilgiler ile uygulamanın birleştiği eğitimin amacı endüstride takım kültürü içinde yer alabilen, yaratıcı düşünen ve çizim yoluyla kendisini ifade edebilen, karmaşık problemleri çözebilecek, araştırma sonuçlarını değerlendirebilecek nitelikte tasarımcılar yetiştirmektir.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler elektronik ve iletişim sektörü, mobilya, beyaz eşya, takı, ambalaj ve otomotiv sektörüne kadar, seri üretilebilecek her türlü alanda iş imkânına sahip olmakla beraber serbest tasarımcı olarak bu tür sektörlere dışarıdan danışmanlık yapabilmektedir.