Başvuru Koşulları

MENU

Başvuru Belgeleri

  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • Tezsiz programa ALES sınav şartı aranmayacaktır
  • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı
  • T.C. Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES sınavına girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.

İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının haricinde getirilen belgeler ve fotokopileri
KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Program
Eğitim programı kurum ihtiyaçlarına göre planlanır.

Ücretlendirme
Program ücreti, kurum ile konuşularak belirlenir.