Programın Amacı

MENU

Okan Üniversitesi kurulduğundan beri iş dünyasıyla çok yakın bir ilişki sürdürmektedir. Bu sayede iş dünyasının gereksinimlerini çok iyi tartabilmekte ve anlayabilmektedir. Bu sebeple, lisans düzeyinde iş yaşamına hazırlık programlarının yanı sıra yüksek lisans düzeyinde de önemli bir gereksinim olan kurumlara özel yüksek lisans programları düzenlenmektedir.

Günümüzde İstanbul'da yoğun bir iş ve trafik ortamında yüksek lisans yapmak isteyip de zamanım yok, yoğun çalışıyorum diyen bir çok kurum çalışanı kendi kariyerlerini geliştirmek istemektedir. Buna yönelik olarak yüksek lisans programlarımız akşam ve hafta sonu kampüsümüzde düzenlen derslerin yanı sıra kurumlara giderek sürdürülebilmektedir. Okan Üniversitesi bu ihtiyacı dikkate alarak adaylara kendi zamanlarını planlayarak kariyer yapma fırsatını sağlamakta kurumların insan gücünü geliştirmelerinde bir aracı rolü üstlenmektedir. Okan Üniversitesi, Şirket ve Çalışan üçgeninde yürüyen kurumlara özel yüksek lisans programlarında özellikle şirketler için çalışan personelin kariyerinin yükseltmenin yanı sıra personel kalitesini arttırmak ve olaylara daha bilimsel bakış açısıyla bakılmasını sağlamak ön plandadır.

Yapılan programlarda eğitim öğretim planımızda yer alan zorunlu dersler yanında yönetim tarafından kurumsal olarak ihtiyaç duyulan konular üzerinde verilebilecek dersler belirlenerek öğrenciye sunulmaktadır. Kurumlara özel yüksek lisans programları minimum 10 öğrenci olarak düzenlenmektedir. Bir yüksek lisans programında her dönem en az üç, en fazla dört ders alınması gerekir. Program derslerinin tamamı kurum içi ve eğer gerekiyorsa bilimsel hazırlık dersleri Okan Üniversitesi'nde verilmektedir. Bir adayın kurumlara özel yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için, lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olması, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az eşit ağırlıklı 55 puan almış olması gerekir. ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES sınavına girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.

Kurumlara özel yüksek lisans programları, kurum ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak katılımcı profiline uygun derslerden ve mesai dışı esnek eğitim saatlerinden oluşur. Programın toplam ücreti, kurum ve katılımcı payı ve ödemelerin taksitlendirilmesi ile ilgili konular, Okan Üniversitesi ve Kurumun arasında yapılacak bir protokol ile belirlenir.

‘İş dünyasına en yakın üniversite’ olma hedefi ile yola çıkan Okan Üniversitesi, Kurumların sorunlarını daha yakından bilen, sorunlara akılcı ve ekonomik çözümler üretebilen yöneticileri eğitmeyi amaçlayan, en iyi ve en uygun şartlarda Kurumlara Özel Yüksek Lisans Programları hazırlamada bir öncüdür.